Lani spremenjena volilna zakonodaja je prinesla nekaj novosti, ki bodo prvič veljale na junijskih predčasnih parlamentarnih volitvah. Tako se je skrajšal rok za vložitev kandidatnih list, po novem pa morajo biti tudi vsa volišča dostopna invalidom. Na tokratnih volitvah bo sicer imelo pravico glasovati 1,7 milijona volivcev.

Državna volilna komisija (DVK) je namreč danes začela priprave na izvedbo predčasnih državnozborskih volitev. Med drugim je sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil in v njem določila, da se rok, do katerega je mogoče vlaganje kandidatur za poslance, izteče 3. maja.

Krajši rok za vložitev kandidatnih list

Lani sprejeta novela zakona o volitvah v državni zbor je namreč skrajšala rok za vložitev kandidatnih list, in sicer s 25. dne pred dnevom glasovanja na 30 dni pred dnevom glasovanja. Na ta način je DVK pridobila dodatnih pet dni za pripravo in tiskanje glasovnic.

Ker se bo rok za vložitev kandidatur iztekel takoj po prvomajskih praznikih, je DVK danes opozorila, da med prazniki vlaganje kandidatur ne bo mogoče. Predlagatelje je zato pozvala, naj kandidatne liste vložijo pred prazniki ali pa 3. maja.

Kandidate za poslance sicer lahko predlagajo politične stranke in volivci. Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v vsaki volilni enoti, če jo podprejo najmanj trije poslanci, oziroma v posamezni volilni enoti s podpisi najmanj 50 članov stranke, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Stranke kandidatne liste lahko vložijo tudi s podporo nečlanov, a v tem primeru potrebujejo podpise najmanj sto volivcev s stalnim prebivališčem v volilni enoti.

Če pa želi kandidatno listo vložiti skupina volivcev, mora njeno kandidatno listo v posamezni volilni enoti s podpisi podpreti najmanj tisoč volivcev s stalnim prebivališčem v tej enoti.

S spremembo volilne zakonodaje je DZ tudi določil, da morajo biti vsa volišča dostopna invalidom. Ta določba se je začela uporabljati 1. februarja letos in bo torej prvič veljala že na referendumu o zakonu drugem tiru, nato pa še na predčasnih državnozborskih volitvah.

DVK je zato v navodilu okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot zapisala, da morajo pri določitvi volišč omenjeno določbo dosledno upoštevati. Če na območju volišča ni objekta, ki bi bil dostopen invalidom, pa DVK okrajnim volilnim komisijam nalaga, naj preučijo možnost začasne postavitve bivalnega zabojnika.

Po pričakovanjih bodo morale volilne komisije zaradi spoštovanja določbe kakšno dosedanje tradicionalno volišče združiti z novim oziroma ukiniti. V tem primeru morajo takoj obvestiti javnost, je DVK še naložila okrajnim komisijam. Določba o dostopnosti volišč invalidom bo morala veljati tudi za predčasno glasovanje, ki poteka na sedežih okrajnih volilnih komisij.

DVK je na današnji seji tudi določila vsebino in obliko glasovnice, s katero bodo volivci izbirali novo sestavo DZ. Na njej bodo za zaporednimi številkami navedeni znaki kandidatnih list (tokrat bodo lahko svoj znak določile tudi skupne kandidatne liste več strank), njihova imena ter imena in priimki kandidatov, o katerih se glasuje v volilnem okraju. V skladu za navodilom, ki bo zapisano na glasovnici, bodo volivci glasovali tako, da bodo obkrožili zaporedno številko pred kandidatom.

Koliko jih ima volilno pravico in glasovanje v tujini

Volilno pravico na parlamentarnih volitvah ima po današnjih podatkih ministrstva za notranje zadeve 1.714.376 volivcev. Med njimi je 95.843 volivcev, ki stalno prebivajo v tujini. Vsem tem bo DVK glasovnice poslala po pošti.

Medtem ko bodo volivci, ki živijo v evropskih državah, prejeli po pošti običajno glasovnico, pa bo DVK tistim, ki živijo zunaj Evrope, poslala uradno prazno glasovnico. Teh volivcev je približno 21.000, volilno gradivo pa bodo na pošto oddali najpozneje 30. aprila.

Volivci v tujini bodo sicer glas lahko oddali tudi na enem izmed 31 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, kar je eno volišče manj kot na prejšnjih volitvah. Na zunanjem ministrstvu so se namreč odločili, da tokrat ne bo volišča v japonskem Tokiu.

Pomembni datumi

Pred junijskimi državnozborskimi volitvami so danes začeli teči roki za njihovo izvedbo. Spodaj so našteti nekateri pomembnejše roke za izvedbo volilnih opravil, ki jih je danes določila Državna volilna komisija (DVK). Navedeni so skrajni roki za posamezno opravilo.

18. april Organizatorji volilne kampanje morajo odpreti posebne transakcijske račune za financiranje volilne kampanje.

3. maj Izteče se rok za vložitev kandidatnih list na volilne komisije volilnih enot; zadnji dan, ko se lahko podpiše obrazec podpore listi kandidatov. Kandidati za poslance so DVK dolžni sporočiti tudi organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo.

3. maj Začetek uradne predvolilne kampanje.

3. maj Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, lahko DVK sporočijo, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu.

13. maj Volilne komisije volilnih enot sestavijo seznam potrjenih list kandidatov v volilni enoti po vrstnem redu, ki se določi z žrebom, in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih.

18. maj DVK javno objavi seznam list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih ter sezname kandidatur za volitve poslancev narodnosti.

18. maj Državljani lahko vpogledajo v volilne imenike in zahtevajo popravke na volilni enoti.

23. maj Oskrbovanci domov za starejše ter volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, lahko okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi.

29., 30. in 31. maj Predčasno glasovanje na sedežih okrajnih volilnih komisij.

30. maj Volivci, ki želijo glasovati na volišču v drugem okraju, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik. Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, pa lahko sporočijo okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati na svojem domu. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji ali DVK.

1. junij Zaključek javne volilne kampanje in začetek volilnega molka.

3. junij Splošno glasovanje.

4. junij Okrajne volilne komisije ugotavljajo izid glasovanja po pošti iz Slovenije.

11. junij Ugotavljanje izida glasovanja po pošti iz tujine.

12. do 19. junij Postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja, priprava in objava končnega poročila o izidu državnozborskih volitev.

20. junij DVK posreduje podatke o organizatorjih volilne kampanje računskemu sodišču; organizatorji kampanje morajo odstraniti plakate in druge oglaševalske vsebine.

4. oktober Organizatorji kampanje morajo zapreti transakcijske račune za volilno kampanjo.

20. oktober Organizatorji kampanje morajo v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti poročilo o financiranju volilne kampanje.