Imenovanje Hane Šuster Erjavec na mesto direktorice zdravstvenega doma v Žalcu se po skoraj pol leta še ni poleglo. Na razpis se je prijavilo šest kandidatov; tri vloge so bile nepopolne, njena protikandidata pa sta bila še direktor ZKŠT Žalec Matjaž Juteršek in Matjaž Vodlan.

SOGLASJE OBČINSKEGA SVETA

Nekateri tamkajšnji svetniki še vedno vztrajajo, da je bil razpis pripravljen za točno določeno osebo. Med drugim jih moti postopek izbire, saj naj bi najprej spremenili statut, nato pa določili predstavnike v svetu zavoda. Proti njenemu imenovanju je že od začetka svetnik Jože Krulec, ki je povedal, da po njihovih podatkih ne izpolnjuje pogoja petih let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, medtem ko je svetnik Matjaž Krk ponovno opomnil na sum politične vpletenosti pri njenem imenovanju. In če iz omenjenega zdravstvenega doma sporočajo, da gre za zavajanja nekaterih opozicijskih svetnikov, je tudi Šuster Erjavčeva prepričana, da je šlo vse po črki zakona: »Vsi pristojni so ugotovili, da izpolnjujem vse pogoje, o tem sem prepričana tudi sama, sicer se ne bi prijavila. Bila sem izbrana na svetu zavoda s potrebno večino. Občinski svet je k mojemu imenovanju podal soglasje z več kot 70 odstotki opredeljenih svetnikov. Namigovanja, da je bil razpis prirejen, jemljem v duhu predvolilnega vzdušja. Prišla sem v dober kolektiv strokovnih in odgovornih sodelavcev, zato sem prepričana, da bomo skupaj delovali v dobrobit vseh naših deležnikov, še posebej zaposlenih in pacientov.«

Hana Šuster Erjavec, direktorica, Žalec
Facebook
Hana Šuster Erjavec: »Prišla sem v dober kolektiv strokovnih in odgovornih sodelavcev.«

ISTA SKUPINA SVETNIKOV

Žalski župan Janko Kos pravi, da ima vsak svetnik ali skupina svetnikov pravico dvomiti ali imeti drugačno mnenje, spoštovati pa se morajo večinsko sprejeti sklepi. »Gre sicer za večinoma isto skupino svetnikov, ki je nasprotovala že projektu Fontane piv in drugim projektom, a so se izkazali za zelo uspešne. Vseeno smo jih morali svetnikom večkrat pojasnjevati, tudi na izredni seji,« je pojasnil Kos.