Člani stranke so danes sicer izvolili širše vodstvo stranke, poleg predsednika Šarca tudi dva podpredsednika - kamniškega podžupana Igorja Žavbija in Jerco Korče. Po nagovoru predsednika bodo predstavili tudi kandidate na letošnjih državnozborskih volitvah.

Med prepoznavnimi imeni so nekdanji poslanec Pozitivne Slovenije Brane Golubović, nekdanji košarkar Dušan Hauptman, nekdanji predsednik uprave Leka Vojmir Urlep, inšpektor na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Alen Kofol ter kamniški občinski svetniki Urban Bergant, Igor Žavbi in Karla Urh.

lista marjana šarca
STA
Vojmir Urlep

Kaj obljubljajo?

Med ključnimi programskimi cilji programa Liste Marjana Šarca (LMŠ) so reforma političnega in volilnega sistema, skrb za varnost, ugled Slovenije v mednarodnem okolju, boj proti kriminalu in korupciji in ohranjanje naravnih bogastev. Politiki in uradniki morajo biti v službi ljudi in ne obratno. Slovenija mora postati evropski center informacijske in digitalne industrije, je navedeno v načrtu stranke.

V LMŠ zagovarjajo spremembo volilnega sistema z ukinitvijo okrajev in uvedbo absolutnega preferenčnega glasu. Državni svet bi ukinili. Predsedniku republike bi podelili pristojnost, da imenuje ustavne sodnike, prav tako bi predsednik republike lahko podal odložilni veto na zakon.

lista marjana šarca
STA
Roman Kirn

Finance

Zavzemajo se za ohranitev stabilnosti javnih financ. Ustanovili bi finančno policijo, zagotovili transparentnost javnega naročanja in davčno razbremenili regres ter 13. in 14. plačo. Med ukrepi v javni upravi so navedli povečanje osebne odgovornosti predstojnikov in uradnikov, med ukrepi v sodstvu pa omejitev sodniškega mandata na 12 let z možnostjo ponovne izvolitve.

Zdravstvo

Prenovili bi javni zdravstveni sistem, ki bi zagotavljal stabilno financiranje zdravstvene oskrbe, se zavzeli za skrajševanje čakalnih vrst ter uvedli nacionalna in mednarodna skupna javna naročila v zdravstvu. V gospodarski politiki države bi večjo vlogo dali turizmu in v tem pogledu Sloveniji kot zeleni, butični destinaciji, kot "ekološkem biseru v srcu Evrope". Posodobili bi železniško infrastrukturo in pospešili razvoj javnega potniškega prometa.

lista marjana šarca
STA
Ni umanjkal niti državljan K.

Izobraževanje

Med cilji programa so ustvarjanje znanju, znanosti in inovacijam prijaznega okolja, posodobitev dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih, krepitev nacionalne identitete skozi šport in povečanje sredstev za vrhunski šport. Prizadevali bi si za učinkovite ukrepe za osamosvojitev mladih, na drugi strani pa povišali najnižje pokojnine in vzpostavili povezan sistem dolgotrajne oskrbe za starejše.

Mediji

V LMŠ zagovarjajo popolno medijsko svobodo in krepitev vloge kulture kot družbenega inovacijskega polja. Prizadevali bi si za postopen dvig obrambnega proračuna proti 1,5 odstotka BDP. Stebra zunanje politike pa bi ostala EU in transatlantsko partnerstvo.