Ministrstvo za delo je obvestilo vse prejemnike izredne in redne denarne socialne pomoči in njenih posebnih oblik, da bodo termini izplačil ostali nespremenjeni kljub predvidenim spremembam, o katerih so obveščali pred nekaj dnevi. Razlog za preklic spremembe so organizacijski problemi ter problemi pri vsebinski izpeljavi premika izplačil.

Redna izplačila denarne socialne pomoči in njenih posebnih oblik, tj. izredne denarne socialne pomoči, pogrebnine in posmrtnine, bodo tako kot že doslej izplačana v drugi polovici meseca, okoli 21. v mesecu, izredna izplačila pa bodo izplačana v prvi polovici meseca, okoli 5. dneva v mesecu, so danes zapisali na spletnih straneh ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pred desetimi dnevi je sicer ministrstvo sporočilo, da bo prestavilo datum rednih izplačil denarne socialne pomoči, ki jih bodo upravičenci od aprila naprej prejemali na začetku, in ne več v drugi polovici meseca. Izredna izplačila pa so nameravali premakniti iz začetka v drugo polovico meseca.

Namen načrtovane spremembe datuma rednega izplačila je bil, da se osebam, ki pridobijo te pravice, omogoči čim hitrejša pridobitev denarnih sredstev, ki jih potrebujejo za zadovoljevanje življenjskih potreb, so v začetku prejšnjega tedna zapisali na spletni strani.