Mobilna verzija
21:33 19. avgust 2018

Kako varna država je Slovenija? Šefic o tem, kaj jo ogroža

J.P. Ljubljana
0 Posodobljeno: 14:47 / 14.3.2018

Državni sekretar je spregovoril na 9. mednarodni konferenci Dnevi korporativne varnosti.

Boštjan Šefic

Državni sekretar Boštjan Šefic Foto: Bobo

Po besedah državnega sekretarja Boštjana Šefica je področje korporativne varnosti solidno razvito, vendar še daleč od zastavljenih ciljev.

»Slovenija je varna država,« je dejal, »kar seveda ni naključje, ampak rezultat dobrega dela v preteklosti vseh tistih, ki so tako ali drugače s svojim delom neposredno prispevali h graditvi sistema nacionalne varnosti, zato je naša dolžnost in odgovornost, da naredimo vse, da to raven varnosti ohranimo tudi v prihodnje.«

Največji izzivi

Kot največje izzive pri zagotavljanju varnosti je izpostavil migracije, terorizem, radikalizem, organiziran kriminal, zagotavljanje kibernetske varnosti. »Zato je ključnega pomena, da Slovenija nadgrajuje svoj nacionalno-varnostni sistem, jasno opredeli svoje nacionalne interese in cilje, opredeli cilje in naloge sistema in posameznih subjektov, zagotovi ustrezne zakonske okvire za njihovo delovanje, ki bodo odgovarjali sedanjim in prihodnjim izzivom, zagotovi stabilne materialne, finančne in človeške vire in njihovo dolgoročno stabilnost, predvsem pa ustrezno vodenje, usmerjanje in nadzor nad tem sistemom.« Ob tem pa je opozoril, da lahko pri zagotavljanju varnosti posežemo tudi v človekove pravice. »Prav zato je načelo sorazmernosti tako pomembno in hkrati je nujno, da o teh vprašanjih govorimo odprto, z argumenti in brez emocij, pripravljeni na strpno soočanje različnih mnenj in stališč, z voljo prisluhniti ter jih ob tehtnosti in prepričljivosti tudi upoštevati,« je dejal Šefic.

Vaš prispevek