Statistični podatki kažejo, da kar tretjina smrtnih žrtev v osebnih vozilih v lanskem letu ni uporabljala varnostnega pasu (33 odstotkov), medtem ko je odstotek pripetosti smrtnih žrtev med potniki v vozilu za več kot 10 odstotkov slabši kot pri voznikih (44 odstotkov). Podatki kažejo, da na zadnjih sedežih varnostni pas uporablja le 68 odstotkov potnikov. Je bil pa delež pripetosti med telesno poškodovanimi vozniki boljši – med huje poškodovanimi jih varnostni pas ni uporabljalo 14 odstotkov, med lažje poškodovanimi pa trije odstotki. To je le nekaj zgovornih podatkov, na katere želijo ob današnjem začetku nacionalne preventivne akcije Varnostni pas opozoriti nosilci akcije, Javna agencija RS za varnost prometa (AVP). Z akcijo želijo povečati delež pripetih voznikov in potnikov med vožnjo. 

Nacionalno akcijo je pripravila Javna agencija RS za varnost prometa, pri izvajanju aktivnosti pa se ji bodo pridružili tudi policija, ministrstvo za izobraževanje, nevladne organizacije, šole vožnje, osnovne in srednje šole ter tudi občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Cilj akcij, ki bo potekala od danes od 25. marca, je povečati delež pripetih voznikov in potnikov med vožnjo, tako odraslih kot tudi otrok, podučiti kako se pravilno namesti varnostni pas, dvigniti kulturo zavedanja pomembnosti uporabe varnostnega pasu ter posledično zmanjšati najhujše posledice prometnih nesreč.

V času akcije bodo ozaveščali javnost glede nujnosti uporabe varnostnega pasu, obveščali šole o ustreznem prevozu otrok, v okviru projekta Pasavček spremljali pripetost in varno vožnjo otrok po vrtcih in šolah ter izvajali preventivne dogodke in usposabljali učitelje vožnje, učitelje in druge za pravilno uporabo varnostnih pasov. Policija in občinska redarstva pa bodo poostreno nadzirala uporabo varnostnih pasov pri vseh potnikih, tudi v okolici šol, vrtcev in nakupovalnih središč.

Najnižji delež pripetosti na zadnjih sedežih in na ulicah znotraj naselij

Po podatkih agencije za varnost prometa je najnižji delež pripetosti na zadnjih sedežih in na ulicah znotraj naselij. V letu 2016 so ugotovili, da je med vožnjo uporabljalo varnostni pas 90 odstotkov voznikov, 92 odstotkov potnikov spredaj ter le 68 odstotkov na zadnjih sedežih, otroci pa so bili v povprečju pripeti v 93 odstotkih.

Najbolj pogosto so bili pripeti voznik in sovozniki na avtocestah, nato na regionalnih cestah, najnižji delež pripetosti pa so opazili na ulicah znotraj naselij. Opazovanja tudi kažejo, da so ženske v povprečju pogosteje pripete kot moški.

Podcenjevanje tveganja na krajših vožnjah

Večina ljudi sicer pozitivno ocenjuje uporabo varnostnega pasu vendar pogosto, predvsem na vsakodnevnih in krajših vožnjah, podcenjujejo tveganje in možne posledice trka in ga zato ne uporabljajo na krajših vožnjah. Varnostni pas pri trku upočasni in prepreči gibanje telesa proti trdim delom v vozilu in tako prevzame velik del sile, ki se sprosti ob trku. Sile pri trku so enake ne glede na sedež v vozilu, zato je nujna uporaba varnostnih pasov tudi na zadnjih sedežih, v vseh vozilih in na vseh vožnjah. Naletna teža je pri trku odvisna od mase in hitrosti ter eksponentno narašča s hitrostjo – tako na primer pri moškem z 80 kg že pri 50 km/h znaša več kot 2 toni, pri 90 km/h pa več kot 6 ton.

Statistični podatki o prometnih nesrečah z udeležbo otrok pa kažejo, da so otroci najpogosteje huje poškodovani (več kot šest odstotkov) kot potniki v vozilih, pogosto, ker niso ustrezno pripeti in nameščeni v otroških varnostnih sedežih. Pripetost otrok se je od leta 2005 povečala sicer za kar 36 odstotkov, k čemur so zagotovo veliko prispevale tudi preventivne aktivnosti in usklajene akcije.

Screenshot from 2018-03-12 13-41-17
AVP
Uporaba varnostnega pasu v osebnih vozilih.

Vozniki in potniki osebnih avtomobilov predstavljajo skoraj polovico smrtnih žrtev v prometnih nesrečah in spadajo med najpogostejše žrtve. Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtno žrtev kar za polovico, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe ter - tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih - za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb.

Otroci na krajših vožnjah še vedno prepogosto nepripeti

Še vedno pa otroci prepogosto niso pripeti ali pravilno pripeti v ustreznih sedežih, ko se vozijo po ulicah znotraj naselji. Otroci morajo biti pripeti prav na vseh vožnjah, tudi najkrajših od doma do šole ali vrtca, otroci, ki so manjši od 150 cm, pa morajo biti ustrezno nameščeni v otroških varnostnih sedežih.

S poznanim sloganom »Red je vedno pas pripet«, s katerim Pasavček nagovarja in uči otroke po slovenskih vrtcih in osnovnih šolah, pa organizatorji želijo sporočiti, da je edino pravilno in sprejemljivo, da smo med vožnjo vedno vsi pripeti.

V letošnjem letu v projektu Pasavček sodeluje 824 skupin in oddelkov, kar pomeni skupno več kot 18.000 otrok, ki se aktivno preko projektnega dela učijo o varni vožnji in pravilni pripetosti. 

Namen akcije je predvsem osveščanje

Osnovni namen preventivne akcije je povečati delež uporabe varnostnih pasov na vseh vožnjah in v vseh vozilih. Aktivnosti bodo usmerjene predvsem v osveščanje o uporabi varnostnih pasov varnostnih pasov pri odraslih na zadnjih sedežih v avtomobilih, varni vožnji otrok z dosledno in ustrezno uporabo otroških varnostnih sedežev ter spodbujanju mladih k uporabi varnostnih pasov. Velik poudarek bodo namenili tudi uporabi varnostnih pasov na vožnjah v naseljih in na krajših vožnjah ter voznike in sopotnike spodbujali k uporabi varnostnih pasov tudi na avtobusih in v tovornih vozilih.

Screenshot from 2018-03-12 13-41-33
AVP

Aktivnosti v času nacionalne akcije

  • V času akcije bo agencija v sodelovanju s policijo, ministrstvom za izobraževanje, nevladnimi organizacijami, šolami in občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter izpitnimi centri in šolami vožnje izvajala različne aktivnosti:
  • Informirali in osveščali bodo splošno javnosti glede nujnosti uporabe varnostnega pasu.
  • V sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje bodo obveščali šole o ustreznem prevozu otrok.
  • V okviru projekta Pasavček bodo spremljali pripetost in varno vožnjo otrok po vrtcih in šolah.
  • V okviru izpitnih centrov bodo informirali in osveščali mlade kandidate za voznike o uporabi varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev.
  • Izvajali bodo preventivne dogodke in usposabljali učitelje vožnje, učitelje in druge za pravilno uporabo varnostnih pasov.
  • Policija in občinska redarstva bodo v času akcije poostreno nadzirala uporabo varnostnih pasov pri vseh potnikih, tudi v okolici šol, vrtcev, nakupovalnih središč.

Tudi preizkus sile udarca pri trku s hitrostjo okrog 10 km/h

Z vidika povečevanja deleža uporabe varnostnih pasov bodo izvedli tudi akcijo z uporabo posebnih demonstracijskih naprav, s pomočjo katerih bodo izvajali simulacijo trka in prevračanja vozila v primeru trka. Na zaletavčku bodo udeleženci lahko preizkusili silo udarca pri trku s hitrostjo okrog 10 km/h, letošnja novost pa je prevračalnik, ki simulira prevračanje vozila v primeru trka. Udeleženec se bo usedel v simulator, pravilno pripel, nato pa se bo avto zavrtel, kot bi se v primeru prevračanja vozila. Preizkus obeh simulatorjev bo zagotovo najprepričljivejši argument za uporabo varnostnih pasov že pri zelo majhnih hitrostih.