Prvega januarja letos je namreč začela veljati tarifa o določitvi cen vozniškega izpita Javne agencije RS za varnost prometa (AVP), ki zvišuje cene tako teoretičnega kot praktičnega dela vozniškega izpita. Za teoretični del (cena je enotna za vse kategorije vozniškega izpita) je po novem treba odšteti dobrih deset evrov več oziroma 24 evrov.

Poleg tega je treba, tako kot do zdaj, prišteti stroške upravne takse, ki ostaja nespremenjena (18,10 evra), kar namesto dosedanjih 31,90 evra skupaj nanese 42,10 evra. Za vsak morebiten vnovičen poskus je cena 28,50 evra. Cena praktičnega dela se glede na kategorijo zvišuje od deset do tudi več kot sto odstotkov. Najbolj se zvišuje za kategorijo D in podkategorije (avtobus oziroma vozilo za prevoz potnikov) – namesto 45,90 evra stane 85 evrov. Za okoli 27 evrov je dražji izpit za kategoriji A2 in A; odslej stane 42 evrov (do zdaj 15,44 evra), kar pomeni več kot za avto. Cena za B-kategorijo je namreč namesto 15,44 evra – 33 evrov. Enaka cena velja še za naslednje kategorije: AM, A1, B1, B in F. Medtem je za tovornjak (C) nova cena 42 evrov, do zdaj je znašala 22,95 evra. Tarifa bo veljala naslednja tri leta, potem pa jo bodo znova preverili, in sicer na podlagi dejanskih stroškov, ki nastajajo v zvezi z zagotavljanjem opravljanja vozniškega izpita.

izpit za avto, cene, tabele
Novice Svet24

Cena nespremenjena od leta 2004

Cene teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita se sicer niso spremenile od leta 2004, kot so še pojasnili na AVP, pa tarifa temelji na odhodkih, ki nastajajo z zagotavljanjem opravljanja vozniških izpitov, in številu vozniških izpitov v letu 2016: »Zakon o voznikih določa, da strošek vozniškega izpita poravna kandidat za voznika, cena pa se določi s tarifo. Tarifa je bila sprejeta v skladu z določbami 40. člena zakona o javnih agencijah, tako da pokriva stroške, ki nastajajo s storitvijo ter glede na načrtovane cilje in naloge, določene v programu dela javne agencije. Obrazložitev tarife je tudi njen sestavni del.«

Agencijo smo še povprašali, koliko sredstev se je iz tega naslova nabralo v zadnjem petletju, a so nam odgovorili, da teh podatkov ne vodijo: »Sredstva iz naslova cene opravljanja vozniškega izpita so bila ves čas neposredni prihodek proračuna, zaračunavale pa so jih upravne enote. AVP o teh prihodkih ne vodi evidence.«

izpit za avto, cene, tabele
Novice Svet24

Visoki dobički nekaterih

Kot so še sporočili z AVP, je v Sloveniji trenutno 148 šol vožnje in pooblaščenih organizacij, ob koncu leta 2016, pred uveljavitvijo novega zakona o voznikih, jih je bilo 205. »Število registriranih šol vožnje se spreminja glede na to, ali posamezna šola vožnje izpolnjuje vse materialne in kadrovske pogoje, ki jih določajo predpisi. AVP nadzoruje izpolnjevanje teh pogojev in ustrezno ukrepa, če ugotovi, da ni tako,« so pojasnili.

Ob tem smo še preverili, kako pravzaprav gre podjetjem, ki se ukvarjajo z dejavnostjo avtošol. S pomočjo poslovnega asistenta bizi.si smo ugotovili, da so se skupni prihodki v tej panogi v primerjavi z letom 2015 zvišali za dober milijon evrov in so tako leta 2016 znašali 17,7 milijona evrov. Skupni dobiček pa je z 0,5 milijona narasel na skoraj 1,1 milijona evrov. Od tega je skoraj polovico, kar 449.000 evrov dobička, ustvaril Prometni center Blisk, d. o. o., iz Ljubljane. Podjetje je ustvarilo 1,6 milijona evrov prihodka od prodaje; poleg različnih izobraževanj in usposabljanj (cestnoprometni predpisi, prva pomoč, šola vožnje, varna vožnja – izbris kazenskih točk ter varna vožnja – mladi voznik, temeljna kvalifikacija v cestnem prometu) pa opravlja prevoz nevarnega blaga.

Na drugem mestu po prihodkih med podjetji, ki se med drugim ukvarjajo z avtošolo, je Relax Trans, d. o. o., z 1,5 milijona evrov in le 1826 evrov dobička, na tretjem pa Praktikum, d. o. o., z 1,37 milijona evrov prihodkov in 800 evri dobička. »Samo podjetje Relax Trans, v okvir katerega spada tudi dejavnost šol vožnje, je v letu 2017 poslovalo solidno, toda ne zaradi dejavnosti šole vožnje,« je pristavil Aleksander Arnuš iz ptujske enote Šole vožnje Relax in še dodal, da na leto usposobijo okoli 2000 voznikov motornih vozil, od tega kar 80 odstotkov za vožnjo avta.

izpit za avto, cene, tabele
Novice Svet24