"Če se upošteva vladavino prava, in ne politike, sem stoodstotno prepričan, da bo uspelo," je o pričakovanjih glede pritožbe povedal Radin. Če bo šlo za "politično sojenje", pa je vprašanje, kdaj sploh bodo sprejeli odločitev. Dodal je, da hrvaško sodstvo sploh nima pravne podlage, na podlagi katere bi trdilo, da je meja na sredini Piranskega zaliva.

Pooblastila je odvetniku Senjaku predalo pet ribičev, ki so skupaj prejeli 12 kazni, pritožbe pa bo vložil v torek in sredo. Tri kazni je prejelo podjetje oziroma pravna oseba, še tri kazni pa odgovorna oseba tega podjetja. Gre za podjetje ribiča Silvana Radina, ki je pojasnil, da vsaka kazen za podjetje kot pravno osebo znaša 10.000 hrvaških kun, kazni, ki jih je prejel kot odgovorna oseba, pa po 5000 kun.

Kazni so prejeli še štirje ribiči, ki pa so fizične osebe. Dva sta prejela po dve kazni, dva pa po eno, je v telefonskem pogovoru pojasnil Senjak, ki ga je Slovenija pooblastila za zastopanje slovenskih ribičev.

Kot je še pojasnil, bo v postopku zagovarjal stališče, da so ti dogodki izključno političnega značaja, saj gre za odločitev slovenske vlade, da implementira sodbo arbitražnega sodišča o meji med Hrvaško in Slovenijo. Ker je država tista, ki stoji za tem celotnim projektom, so to okoliščine, ki izključujejo odgovornost ribičev. Ker gre torej za primarno politično vprašanje bi Hrvaška morala na to gledati kot na incident, glede na to, da ne priznava arbitražne sodbe, je dodal.

Osemdnevni rok za vložitev pritožb se bo za nekatere ribiče iztekel v petek, za nekatere pa še kasneje, a bo pritožbe, kot je povedal Senjak, vložil že v torek in sredo. 

Slovenija se je z novim zakonom o ribištvu zavezala, da bo zagotovila vso pravno pomoč slovenskim ribičem, zoper katere je pred organi Hrvaške uveden prekrškovni ali kazenski postopek kljub opravljanju te dejavnosti v skladu z arbitražno razsodbo. Obenem bo Slovenija krila tudi stroške, ki bodo nastali v zvezi s pravno pomočjo in temi postopki.