Mobilna verzija
19:04 21. maj 2018

Občutno zvišanje tega nadomestila in tega dodatka

J.P. Ljubljana
11 Posodobljeno: 18:29 / 07.12.2017

Prvo izplačilo povišanih dodatkov bo v decembru 2017, poračun za nazaj pa bo izplačan najpozneje do 31. januarja 2018.

Invalid, invalidnost, invalidsko voziček

Foto: Profimedia

»Vlada RS je na pobudo Varuhinje človekovih pravic RS proučila 8.a člen Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) in zavzela stališče, da nadomestilo za invalidnost od 1. 1. 2016 znaša 36 odstotkov neto povprečne plače na zaposlenega v RS v preteklem letu, kar trenutno znaša 370,86 EUR. Navedeno pomeni, da se bo nadomestilo za invalidnost iz 288,89 zvišalo na 370,86 evrov in da se bo opravil tudi poračun za nazaj,« so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Izplačilo valoriziranega nadomestila za invalidnost, razlike nadomestila za invalidnost, dodatka za tujo nego in pomoč ter zdravstvenega zavarovanja pomeni letno 7,4 milijonov dodatnih sredstev, za poračuna od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2017 pa bo potrebno zagotoviti 13,9 milijonov evrov. Poračuni bodo upravičencem izplačani do 31. 1. 2018 (večinoma decembra 2017, manjši del januarja 2018).

Usklajevanje z rastjo povprečne plače

Zaradi skladnosti zakonodaje je vlada proučila tudi 9.a člen omenjenega zakona ter ugotovila, da je potrebno podobno razlago uporabiti tudi pri dodatku za tujo nego in pomoč. Na podlagi 10.a člena pa, da se tako nadomestilo za invalidnost kakor tudi dodatek za tujo nego in pomoč usklajujeta z rastjo povprečne plače.

V letu 2018 bo uskladitev s 1. aprilom 2018.

»Vlada RS je na pobudo Varuhinje človekovih pravic RS proučila 8.a člen Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) in zavzela stališče, da nadomestilo za invalidnost od 1. 1. 2016 znaša 36 odstotkov neto povprečne plače na zaposlenega v RS v preteklem letu, kar trenutno znaša 370,86 EUR. Navedeno pomeni, da se bo nadomestilo za invalidnost iz 288,89 zvišalo na 370,86 evrov in da se bo opravil tudi poračun za nazaj,« so še sporočili.

Vaš prispevek