Najstarejši prejemnik starostne borčevske pokojnine je bil septembra star 105 let, najmlajši 79 let. Najstarejši prejemnik borčevske invalidske pokojnine je star okroglih sto let, najmlajši pa 85 let. Starost najstarejšega prejemnika vdovske borčevske pokojnine je bila septembra 110 let, najmlajšega prejemnika družinske borčevske pokojnine pa 22 let. Gre za otroka pokojnega borca. Po pokojnih borcih pokojnine prejema še 6438 upravičencev. Od teh jih ima 6177 vdovske in 261 družinske pokojnine. Prejemniki družinskih pokojnin so otroci danes že pokojnih borcev NOB.

partizani
Arhiv Svet24
Ko se je leta 1941 začela vojna, je bil najmlajši prejemnik borčevske pokojnine star tri leta.

Tit Turnšek
Mare Vavpotič
Predsednik nacionalne zveze združenj borcev za vrednote NOB je Tit Turnšek.

Vdovske pokojnine

V starosti od 30 do 40 let družinsko borčevsko pokojnino prejemata dva upravičenca, v starosti od 40 do 50 let je upravičencev 22, v skupini od 50 do 60 let 53, starejših od 60 in mlajših od 70 let 132 ter 51 starejših od 70 let. Kot že zapisano, najmlajši upravičenec do borčevske pokojnine šteje rosnih 22 let. 6177 je prejemnikov vdovskih borčevskih pokojnin. Do vdovske borčevske pokojnine so upravičeni partnerji pokojnih, ki so stari najmanj 55 let in šest mesecev, ne glede na starost pa tudi vsi tisti, ki so za delo nezmožni. Vdovsko pokojnino lahko v določenih primerih poleg zakonskih partnerjev »dedujejo« tudi razvezani zakonci in zunajzakonski partnerji. Do družinske pokojnine so upravičeni otroci pokojnih, pa tudi osebe, ki jih je pokojni preživljal – do konca šolanja oziroma do 26. leta starosti. Pri višji starosti se družinskim upravičencem pokojnina izplačuje, če so popolnoma nezmožni za delo in imajo priznano invalidnino prve stopnje.

Deset najvišjih starostnih borčevskih pokojnin se giblje v razponu od 1830 do 1890 evrov, invalidskih od 1200 do 1800 evrov ter družinskih, ki jih prejemajo otroci zdaj že pokojnih borcev, od 1320 do 1380 evrov.

Država borčevski organizaciji nameni 600.000 evrov letno

Nekdanji udeleženci narodnoosvobodilnega boja se na lokalnih, regionalnih in nacionalni ravni povezujejo v združenja, društva in zveze. Na terenu deluje 82 združenj in društev ter 14 pokrajinskih odborov. Lani je bilo članov 41.790. Nacionalna zveza združenj borcev za vrednote NOB se financira tudi s sredstvi proračuna Republike Slovenije. Državna injekcija v višini 580.000 evrov dejansko predstavlja 76 odstotkov vseh prihodkov borčevske organizacije. Z izdajanjem revije Svobodna beseda zaslužijo 108.000 evrov, z najemninami 35 tisočakov, 22.000 evrov zberejo z donacijami. Celoten proračun zveze združenj borcev za vrednote NOB je lani znašal 758.000 evrov. Od tega 295.000 evrov zveza nameni za izvajanje nalog javnega interesa, torej za delovanje lokalnih oziroma območnih združenj. 186.000 evrov znašajo stroški dela šestih redno zaposlenih sodelavcev, 98.000 pa stroški za delo organov zveze. Aktivnosti zveze so bolj ali manj protokolarne narave. Vodstvo in člani se udeležujejo raznih spominskih slovesnosti doma in po svetu, sodelujejo s sorodnimi organizacijami, so pa tudi aktivni udeleženci političnih gibanj.