Pfeiferjeva je bila kritik deležna predvsem zaradi izjav v javnosti, a jo je strokovni svet zavoda podprl. S to ugotovitvijo se je seznanil tudi svet UKC Ljubljana, ki pa je Pfeiferjevi naložil pripravo poročila o programu otroške srčne kirurgije.

Svet UKC, ki je sicer trenutno brez predsednika, je razpis za strokovnega direktorja zavoda obravnaval na torkovi seji, Pfeiferjeva naj bi namreč z začetkom prihodnjega leta izpolnila pogoje za upokojitev.

Prijave zbirajo do 13. novembra, kandidati pa bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave razpisa.

Kot so zapisali v danes objavljenem razpisu, iščejo visoko motivirano, pozitivno in timsko naravnano osebo, ki bo s svojo predanostjo skupnim ciljem pripomogla k uresničevanju vizije UKC Ljubljana.

Med razpisnimi pogoji so univerzitetna izobrazba medicinske smeri, naziv visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti ali naziv višji svetnik, najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu in znanje enega svetovnega jezika. Kandidat mora predložiti program strokovnega dela in razvoja zavoda, ne sme pa biti pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Prijave zbirajo do 13. novembra, kandidati pa bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave razpisa.