Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se je pritožil na sodbo ljubljanskega delovnega in socialnega sodišča glede povračila stroškov zdravljenja pri zasebnem zdravniku v Sloveniji. Glede na slovensko zakonodajo, določbe evropske direktive o čezmejnem zdravljenju in tudi dosedanjo sodno prakso pričakujejo, da bodo s pritožbo uspešni.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je odločilo v prid zavarovanca, ki je tožil ZZZS, ker mu ni ta želel povrniti stroškov samoplačniškega zdravljenja v Sloveniji, torej pri zasebniku, ki z ZZZS nima pogodbe.

Tožeči, sicer zobozdravnik zasebnik Krištof Zevnik je leta 2015 odstranitev modrostnega zoba opravil pri zobozdravniku, ki ni imel sklenjene pogodbe z ZZZS. Tako se je odločil zaradi dolgih čakalnih vrst v javnem sistemu. Plačani račun in izvid je oddal ZZZS in skušal uveljavljati povrnitev stroškov. Pri tem se je skliceval na pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja in zakonodajo.

Ker so ga na zavodu zavrnili, je Zevnik vložil tožbo. Po odločitvi delovnega sodišča iz junija letos mora ZZZS tožniku vrniti slabih 111 evrov, kar predstavlja 80 odstotkov cene, ki jo za to storitev krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

ZZZS pravi, da se sodišče moti

ZZZS je vložil pritožbo. Menijo namreč, da je prvostopenjsko sodišče napačno uporabilo materialno pravo in posledično napačno ugotovilo dejansko stanje. V pojasnilih so izpostavili, da sodišče ni uporabilo določb zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki govorijo o omejitvi pravice zavarovane osebe do financiranja stroškov zdravstvenih storitev zgolj pri izvajalcih, ki so vključeni v javno zdravstveno mrežo.

Tako po opozorilih ZZZS navajajo tudi določbe zakona o pacientovih pravicah, zakona o zdravstveni dejavnosti, zakona o opravljanju zdravstvenih poklicev v RS ter zakona o zavodih, ki jih sodišče prav tako ni uporabilo.

ZZZS se sklicuje tudi na dosedanjo sodno prakso ter navaja, da so sodišča v preteklosti že pritrdila njihovemu stališču.

"V Sloveniji imamo uveljavljen sistem javne zdravstvene mreže, ki zdravstvene storitve izvaja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, sistem javnega zdravstva pa je ločen od zasebnega zdravstva," so še poudarili v ZZZS.

Poudarili so tudi, da po določbah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zavarovana oseba nima pravice do povračila stroškov zdravljenja, vključno z zdravili, tehničnimi pripomočki in prevozi, če so bile zdravstvene storitve opravljene v samoplačniški ambulanti oziroma pri izvajalcu, ki nima sklenjene pogodbe z ZZZS.

Zavarovalnica: Pravica zavarovanca do izbire ni absolutna, niti neomejena

Spomnili so še, da ima vsak zavarovanec pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda, ki pa ni absolutna, niti neomejena.

Sodišče se je v svoji odločitvi sklicevalo tudi na direktivo EU o čezmejnih zdravstvenih storitvah. Na ZZZS pa so prepričani, da je sodišče omenjeno direktivo tolmačilo napačno, saj ta ureja le zdravljenje v tujini in ne tudi v domači državi.

Ministrstvo (še) brez komentarja

Kako bi lahko potrditev omenjene razsodbe delovnega sodišča vplivala na slovenski zdravstveni sistem kot celoto in njegovo vzdržnost, ne na ZZZS ne na ministrstvu za zdravje niso komentirali. Na ministrstvu so pojasnili, da z vsebino sodbe niti niso seznanjeni, zato je tudi niso želeli komentirati.