Včeraj je Javni štipendijski, razvojni in preživninski sklad Republike Slovenije objavil javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije in javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018.

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu (ZŠtip-1) in v prihodnjem šolskem oziroma študijskem letu ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo predložiti najpozneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2016/2017.

Javni poziv

Jani poziv je namenjen tistim štipendistom, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po starem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip), torej najpozneje v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014, in v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 nadaljujejo
izobraževanje na isti ravni ali stopnji izobraževanja. Za dijake je zadnji rok za oddajo vlog sreda, 6. 9. 2017, za študente petek, 6. 10. 2017.

Javni razpis

Razpis pa je namenjen novim vlagateljem, ki se prvič prijavljajo za dodelitev štipendije ter tistim Zoisovim štipendistom, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Za dijake je zadnji
rok za oddajo vlog sreda, 6. 9. 2017, za študente petek, 6. 10. 2017.