Spremembe se obetajo na področju obdavčevanja v sistemu normiranih odhodkov, s katerimi želijo doseči večjo učinkovitost in pravičnost sistema. Po predlogu bi višino normiranih odhodkov znižali s sedanjih 80 odstotkov na 60 odstotkov, davek pa bi se izračunaval glede na zavezančevo uvrstitev v dohodninski razred. »Po tem predlogu bi bilo 77 odstotkov sedanjih tako imenovanih normirancev obremenjenih manj, če se za njih upošteva le splošna dohodninska olajšava, torej brez upoštevanja dodatnih olajšav, na primer za vzdrževane družinske člane,« je na novinarski konferenci povedala finančna ministrica Mateja Vraničar Erman.

Delo v tujini manj obdavčeno

Shema
Pomoč ladjarjem

Ministrstvo načrtuje podaljšanje sheme državne pomoči za ladjarje. S tem namreč država spodbuja razvoj pomorstva in konkurenčnega položaja, resda le enega slovenskega ladjarja.

Ministrstvo načrtuje spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz delovnega razmerja s tujim elementom, in sicer dodatno zmanjšanje davčne osnove za do 20 odstotkov plače zavezanca, ki je napoten na delo v Slovenijo in iz nje, oziroma na letni ravni ne več kot 12.000 evrov. »S tem želimo povečati mobilnost raziskovalcev in znanja,« je pojasnila ministrica.

Drugače želijo urediti področje davčne obravnave povračil stroškov, povezanih z napotitvami delavcev, in omejiti tveganje neugodnih posledic, ki bi lahko nastopile prihodnje leto z uveljavitvijo zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Po novem bi se za službeno potovanje za davčne namene štela tudi napotitev na začasno delo v tujino, ki traja neprekinjeno do največ 30 dni, in se povračila stroškov ne bi vštevala v davčno osnovo.

Linearna olajšava

JAVNA OBRAVNAVA
Predlogi bodo ta teden v obravnavi na Ekonomsko-socialnem svetu. Končne rešitve lahko pričakujemo pred poletnimi počitnicami.

Na področju dodatne splošne olajšave želijo odpraviti primere, ko nekdo z nizkimi dohodki zasluži le nekaj evrov več od drugega, pa pade v razred s precej nižjo olajšavo, torej odpravo tako imenovane stopničavosti dodatne olajšave. Po novem bi bila ta določena linearno v odvisnosti od dohodka med dohodkovnima mejama 11.166,37 do 13.316,81 evra.

Ministrstvo preučuje možnosti, da bi bilo plačevanje davkov čim prej mogoče brez provizij. Po eni strani bi se to lahko zgodilo z uporabo spletnih plačil prek sistema e-plačil UJP, po drugi pa bi se radi z bankami dogovorili za plačilo dela provizije. To bi dorekli še letos, da bi bilo to možno z letom 2018, je dejala ministrica.

Trošarine brez sprememb

V okviru zdaj predlaganih sprememb se za zdaj ne načrtuje sprememba trošarinske politike. »Področje razmerja med trošarino na bencin in dizel bomo spremljali in ga po potrebi prilagajali,« je omenila ministrica.