Privarčujte

Kje plačevati položnice brez provizije

Tjaša Lampret
30. 3. 2017, 10.50
Posodobljeno: 9. 8. 2017, 10.02
Deli članek:

Plačevanje mesečnih stroškov in storitev brez provizije zdaj omogočajo vse mestne občine v Sloveniji in tudi nekateri manjši kraji.

STA
Vsak evro prihranka pride prav.

V času, ko radi privarčujemo vsak evro v domačem proračunu, je prav gotovo dobrodošla informacija, da lahko določene mesečne storitve plačamo brez dodatne provizije. In sicer v mestnih blagajnah, ki so jih že vzpostavili v vseh 11 mestnih občinah in tudi nekaterih manjših krajih.

Hiter izračun pokaže, da je prihranek – v kolikor brez provizije plačamo le nekaj položnic mesečno – na letni ravni lahko precejšen. Seveda pa je odvisen od tega, ali storitve plačujemo na bačnem okencu, na pošti (obe storitvi sta daleč najdražji in znašata okvirno 1 evro oziroma pri višjih zneskih od 1 do 2 odstotka od skupnega zneska na položnico), preko elektronskega poslovanja ali na posebej označenih prodajnih mestih.

Je storitev plačila položnic brez provizije mogoča še kje? Pišite nam na elektronski naslov redakcija@svet24.si in seznam bomo dopolnili. 

Vse več občin se je v zadnjih letih odločilo za projekt mestnih oziroma občinskih blagajn, kjer občanom omogočajo plačilo določenih storitev (v največji meri podjetij v javni lasti, kar pa nikakor ni pravilo) brez provizije.

Poglejmo, kje, kdaj in kaj lahko plačate na mestnih blagajnah, ob tem pa smo pristojne v posameznih občinah še povprašali, ali v kratkem na tem področju načrtujejo tudi kakšne spremembe, posodobitve ali nadgradnje. Odgovor na slednje je kratek in jasen: bistvenih sprememb, nadgradnje ali morebitne digitalizacije za plačevanje storitev občine trenutno ne načrtujejo. Preden pa se odpravite do mestne blagajne v vaši občini, pa preverite, ali ne velja morda omejitev najvišjega zneska plačil, ki ga je naenkrat mogoče plačati. 

LJUBLJANA:

V prostorih na Mačkovi ulici 1 občanke in občani lahko plačujejo račune brez provizije za storitve javnih podjetij:

 • JP Vodovod-Kanalizacija,
 • Energetika Ljubljana,
 • Snaga,
 • JP Ljubljanska parkirišča in tržnice
 • Žale.

Na istem mestu lahko plačajo tudi občinsko upravno takso. V glavni pisarni Mestne uprave Mestne občine Ljubljana na isti lokaciji lahko občani uredijo oziroma oddajo dokumente za vse oddelke mestne uprave. Delovni čas za navedene storitve na lokaciji Mačkova ulica 1 je od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.

Račune za storitve javnih podjetij JP Vodovod-Kanalizacija, Snaga in Energetika Ljubljana lahko občanke in občani plačajo brez provizije tudi na lokaciji Vodovodna 90 (poslovna stavba JP Vodovod-Kanalizacija), kjer skupna blagajna posluje ob sredah in petkih od 8. do 13. ure. Račune za grobnino in ostale storitve javnega podjetja Žale lahko občanke in občani plačajo brez provizije tudi na blagajni podjetja Žale, to je na lokaciji Med hmeljniki 2 (Plečnikove Žale).

Na področju izdajanja računov za storitve javnih podjetij JP Vodovod-Kanalizacija, Energetika Ljubljana in Snaga je uvedena možnost prijave uporabnikov na prejemanje e-računa, kar pomeni, da uporabniki ne prejemajo računa v papirni obliki, temveč ga prejemajo v pdf obliki na elektronski naslov ali direktno v spletno banko. Na ta način uporabniki račun prejmejo hitreje, si poenostavijo arhiviranje računov, hkrati pa naredijo nekaj dobrega za okolje.

Na glavni blagajni MOL v okviru oddelka za finance in računovodstvo (Dalmatinova 1) pa skladno s pravilnikom o blagajniškem poslovanju sprejemajo samo plačila lastnih terjatev. Ta določa, da MOL lahko sprejme gotovinsko plačilo le v primeru, da gre za plačilo takse, globe ali drugo plačilo v skladu z veljavnimi predpisi. Tako lahko sprejmemo gotovinsko plačilo globe le od kršitelja, ki prebiva v tujini, kar v praksi izvede redar na mestu prekrška.


MARIBOR:

Mestna blagajna deluje na treh lokacijah Delavske hranilnice, in sicer:

 • Delavska hranilnica Maribor, Glavni trg 25 (ponedeljek - petek: 8:30 - 17:00)
 • Delavska hranilnica Gosposka, Gosposka 24, (ponedeljek - petek: 8:00 - 16:00)
 • Delavska hranilnica Kardeljeva, Kardeljeva cesta 57, (ponedeljek - petek: 08:30 - 17:00)

Fizične osebe s stalnim ali začasnim bivališčem lahko brez provizije plačevujejo položnice oz. račune podjetij:

 • Snaga
 • Energetika Maribor
 • Nigrad
 • Mariborski vodovod
 • Pogrebno podjetje Maribor
 • JMSS
 • vse mariborske šole in vrtci
 • Center za pomoč na domu
 • globe Medobčinskega redarstva
 • prometne in upravne takse
 • račune Mestne občine Maribor za plačilo dovolilnic za parkiranje in kartic za vstop v peš cono, najem vrtičkov,
 • račune Krajevnih skupnosti za plačilo najemnine za grobove
 • račune za nekatere upravitelje, kot npr. Indoma, Upra-stan, BAM upravljanje
 • Plinarna Maribor
 • Energija plus
 • ECE.  

Se pa v MO Maribor o vstopu v sistem Mestne blagajne dogovarjajo še s Stanovanjsko zadrugo Maribor.


KOPER:

Mestna blagajna omogoča gotovinsko plačevanje položnic koprskih javnih zavodov brez stroškov provizije. Na Gortanovem trgu 1, v prostorih Delavske hranilnice, je tako vse delovne dni v tednu med 8. in 17. uro mogoče plačevati storitve vrtcev, šol, inšpektorata in občine, Javnega stanovanjskega sklada, Rižanskega vodovoda in Komunale Koper ter podjetja E3. 

Poleg tega lahko občani brez provizije plačujejo upravne takse neposredno na blagajni, ki se nahaja v prostorih občine.

CELJE: 

Mestne blagajne Mestne občine Celje se nahaja v pritličnih prostorih Mestne občine Celje na naslovu Trg celjskih knezov 9.

Mogoče je plačevati položnice:

 • Simbio, d.o.o.
 • Vodovod – kanalizacija, d.o.o.
 • Energetika Celje, d.o.o.
 • ECE d.o.o.
 • Mestna občina Celje-poslovni prostori
 • globe
 • Atrij stanovanjska zadruga, z.o.o.
 • celjske osnovne šole
 • Glasbena šola Celje
 • Vrtec Anice Černejeve
 • Vrtec Zarja
 • Vrtec Tončke Čečeve
 • Osrednja knjižnico Celje
 • Staninvest, d.o.o., Hišo Prava, d.o.o.
 • Supra-stan, d.o.o.
 • Upra-Stan d.o.o.
 • Nepremičnine d.o.o.

KRANJ: 

Mestna blagajna deluje v prostorih Delavske hranilnice na Koroški 19. Plačila so mogoča v času uradnih ur hranilnice, od ponedeljka do petka med 8.30 in 17. uro.

V Mestni blagajni lahko meščani - fizične osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Mestni občini Kranj - gotovinsko in brez provizije plačujejo položnice oziroma račune do skupne vrednosti 400 evrov. Pregled je pokazal, da se večina položnic, vplačanih prek mestne blagajne, nanaša na plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter plačilo položnic vrtcev in osnovnih šol, so sporočili iz občine.

NOVO MESTO: 

Na mestni blagajni  lahko občani vse položnice, ki jih izdajajo Mestna občina Novo mesto, javni vrtci in osnovne šole, poravnajo brez plačila provizije.

Za storitve mestne blagajne je bila preko javnega poziva izbrana Delavska hranilnica. Poslovalnica Delavske hranilnice se nahaja na Glavnem trgu, odprta pa je od ponedeljka do petka, med 8.30 in 17.00. 

SLOVENJ GRADEC:

Mestna občina Slovenj Gradec ima pogodbo o izvajanju javne blagajne sklenjeno s Hranilnico LON (slovenjgraško izpostavo). V poslovnih prostorih Hranilnice LON na Cankarjevi ulici 1 v Slovenj Gradcu je mogoče brez bančne provizije plačevati plačilne naloge več poslovnih subjektov, med katerimi velja izpostaviti vse javne zavode Mestne občine, osnovne šole, komunalne storitve in podobno. 

Plačilne naloge brez provizije je trenutno mogoče plačati naslednjim prejemnikom:

 • Mestna občina Slovenj Gradec
 • Glasbena šola Slovenj Gradec
 • Prva osnovna šola Slovenj Gradec
 • Druga osnovna šola Slovenj Gradec
 • Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
 • Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec
 • Osnovna šola Podgorje
 • Osnovna šola Šmartno
 • Knjižnica Ksaverja Meška
 • Koroški pokrajinski muzej
 • Koroška galerija likovnih umetnosti
 • Kulturni dom Slovenj Gradec
 • Mocis Slovenj Gradec
 • Javni zavod za turizem in šport Slovenj Gradec (SPOTUR)
 • Komunala Slovenj Gradec
 • Elektro Celje Energija 

Delovni čas hranilnice je vsak delovni dan med 8.30 in 12.00 uro ter med 13.00 in 16.30. Na občini še dodajajo, da se trudijo seznam ves čas širiti. 

NOVA GORICA: 

Tudi v Novi Gorici mestna blagajna deluje v novogoriški podružnici Delavske hranilnice, na naslovu Ulica tolminskih puntarjev 4 (v pritličju poslovne stavbe SKB). Podružnica je odprta od ponedeljka do petka, od 8.30 do 17. uro. 

MO Nova Gorica
Seznam storitev, ki jih je mogoče plačati na mestni blagajni.

MO NOva Gorica
Seznam storitev, ki jih je mogoče plačati na mestni blagajni.


VELENJE: 

Plačilo brez provizije lahko občani opravijo v prostorih Delavske hranilnice, Podružnice Velenje, ki ima sedež na Šaleški cesti 20. Plačilo je mogoče vsak delovni dan od 8.30 do 17. ure, in sicer na posebej označenih okencih hranilnice. 

V Mestni blagajni lahko občanke in občani Velenja poravnajo položnice, ki jih izstavljajo:

 • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
 • Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje
 • Elektro Celje ENERGIJA, d. o. o.
 • Ferdom, d. o. o.
 • Festival Velenje
 • Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
 • Habit Velenje, d. o. o.
 • Krajevna skupnost Bevče
 • Krajevna skupnost Pesje
 • Krajevna skupnost Plešivec
 • Krajevna skupnost Šentilj
 • Krajevna skupnost Vinska Gora
 • Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
 • Mako Turnšek, d. o. o.
 • Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje
 • Mladinski center Velenje
 • Naš čas, d. o. o.
 • OŠ Antona Aškerca Velenje
 • OŠ Gorica Velenje
 • OŠ Gustava Šiliha Velenje
 • OŠ Livada Velenje
 • OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje
 • OŠ Šalek Velenje
 • Pup Saubermacher, d. o. o.
 • PV Invest, d. o. o.
 • Stanovanjsko podjetje Linea, d. o. o.
 • Šolski center Velenje
 • T-2, d. o. o.
 • Vrtec Velenje
 • Mestna občina Velenje za kupnine stanovanj, letovanje, najemnine garaž, najemnine vrtičkov, odvoz opuščenih vozil in kazni.

Občani in občanke Velenja lahko položnice brez plačila provizije plačujejo tudi v Mestni blagajni Občine Šoštanj, prav tako pa lahko občani Šoštanja plačujejo svoje položnice v velenjski mestni blagajni.

V prvi polovici leta 2017 v MO Velenje načrtujejo otvoritev še ene poslovalnice Delavske hranilnice, d. d. v Velenju, kjer bo prav tako možno plačevati položnice brez plačila provizije.

PTUJ: 

Mestna blagajna je na Ulici heroja Lacka 3, delovni čas pa je v ponedeljek, torek, četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 17. uro ter v petek med 8. in 13. uro. 

Storitve, ki jih lahko plačujejo občani:

 • voda (Komunalno podjetje Ptuj d.d.)
 • odpadki (Javne službe Ptuj d.o.o.)
 • ogrevanje (Javne službe Ptuj d.o.o.)
 • kabelska televizija (Teleing d.o.o.)
 • parkiranje v Mestni občini Ptuj – parkirišča, peš cona (Javne službe Ptuj d.o.o.)
 • globe mestnega redarstva
 • komunalni prispevek Mestne občine Ptuj
 • vse storitve Javnih služb Ptuj d.o.o.

MURSKA SOBOTA: 

Občani lahko brez provizije plačujejo storitve javnih služb (stroški odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, stroške dobave pitne vode, stroške odvoza in odlaganja odpadkov, stroške vzdrževanja pokopališč - MS in Bakovci) na blagajni Javnega podjetja Komunala, Kopališka 2 in na blagajni Cvetličarne Trobentica na mestnem pokopališču v Murski Soboti.

Vse storitve se lahko plačujejo z gotovino ali bančno kartico.

Blagajna                                    JP Komunala                 Blagajna Cvetličarna Trobentica

Ponedeljek                               8.00 - 14.00 ure                           7.00 - 15.00 ure

Torek                                       8.00 - 14.00 ure                            7.00 – 15.00 ure

Sreda                                       8.00 – 15.30 ure                           10.00 – 18.00 ure

Četrtek                                    8.00 - 14.00 ure                            7.00 – 15.00 ure

Petek                                       8.00 - 13.30 ure                             8.00 – 13.00 ure

Vse storitve, ki jih po uradni dolžnosti zaračunava MOMS (upravne takse, komunalni prispevki, izdane kazni mestnega redarstva, …) in krajevne skupnosti MOMS (vzdrževanje pokopališč vseh primestnih naselij razen naselja Bakovci), lahko občani brez provizije plačujejo na blagajni mestne občine Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 14.30 uro, v sredo med 8. in 15.30 uro in petek med 8. in 13.30 uro. 

Profimedia
Na letni ravni lahko s premišljenim plačevanjem položnic privarčujemo nekaj evrov.

Tudi nekaj manjših občin občanom omogoča plačevanje položnic brez stroška provizij. Med njimi so

POSTOJNA: 

Občani lahko položnice brez provizije plačujejo v Hranilnici Vipava v stavbi Kulturnega doma na Cankarjevi 1b v Postojni (poleg vhoda v Kulturni dom), ki je s strani Občine Postojna pooblaščena za opravljanje storitev mestne blagajne. Blagajna je odprta od ponedeljka do petka od 8.30 do 12. ure in od 13.00 do 16.30 ure.

Brez provizije je mogoče plačevati naslednje storitve:

 • storitve šol in vrtcev
 • storitve glasbene šole, izobraževanja odraslih,…
 • najemnine stanovanj
 • obratovalne stroške
 • stroške upravnika
 • komunalne storitve (odvoz smeti, voda,…)
 • stroške elektrike
 • stroške telefona
 • stroške kabelske TV
 • RTV prispevek
 • davčne obveznosti
 • pogrebne storitve
 • takse, kazni, …

DOMŽALE: 

Občani občine Domžale lahko brezplačno na vseh vplačilnih mestih Delavske hranilnice d. d., Podružnica Domžale, (izbrane banke oz. hranilnice), označenih z oznako »Občina Domžale Mestna Blagajna«, gotovinsko plačevali položnice brez stroškov plačila provizije.

Storitev je občanom trenutno na voljo za plačilo položnic, ki jih izdajajo naslednji izdajatelji:

 • Občina Domžale
 • Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o.
 • Vrtec Domžale
 • Vrtec Urša
 • Vrtec Dominik Savio
 • Glasbena šola Domžale
 • Osnovna šola Domžale
 • Osnovna šola Dob
 • Osnovna šola Dragomelj
 • Osnovna šola Preserje pri Radomljah
 • Osnovna šola Rodica
 • Osnovna šola Roje
 • Osnovna šola Venclja Perka
 • Srednja šola Domžale
 • Knjižnica Domžale
 • Zavod za šport in rekreacijo Domžale
 • Kulturni dom Franca Bernika Domžale
 • Javni zavod Center za mlade ter položnice, ki jih izdajajo krajevne skupnosti.

ROGAŠKA SLATINA:

Lokacija blagajne je v pritličju upravne stavbe Javnega komunalnega podjetja OKP Rogaška Slatina, Celjska cesta 12, ki se nahaja zraven Zdravstvenega doma in Lekarne v Rogaški Slatini. V neposredni bližini so na voljo brezplačni parkirni prostori. Ker so odpravljene arhitekturne ovire, je do mestne blagajne omogočen dostop tudi invalidom.

Na mestni blagajni je brez provizije mogoče plačati položnice: 

 • ECE d.o.o.,Celje, dobava električne energije
 • Javnega podjetja OKP Rogaška Slatina, za plačilo vseh vrstkomunalnih storitev
 • Vzajemna d.v.z.
 • Adriaplina d.o.o, dobava zemeljskega plina 
 • koncesionarja Drago Žekar s.p. za najemnine grobov ter za pogrebne storitve.
 • upravnikov stanovanjskih in poslovnih prostorov: Atrij z.o.o., Modera Igor Jordan s.p., Uprastan d.o.o.
 • Občine Rogaška Slatina: za komunalni prispevek, za dolžnike v zapuščinskih zadevah
 • Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za globe in takse.

Mestne blagajna je odprta v ponedeljek, torek in četrtek med 8.00 - 11.00 in 12.00 - 14.30 uro, v sredo med 8.00 - 11.00 in 12.00 - 16.30 uro ter v petek med 8.00 - 11.00 in 12.00 - 13.30 uro.

PIRAN:

Občina Piran sodeluje s Poštno banko Slovenije d.d. oziroma s Pošto Slovenije kot izvajalcem. Storitve brezplačnega plačila položnic so za občane občine na voljo na poštah vsak delovni dan najmanj štiri ure dnevno in najmanj dve uri ob sobotah.

Na izpostavah Pošte Slovenije v Piranu, Portorožu, Luciji in Sečovljah občani lahko brez provizije plačujejo storitve varstva otrok v vrtcih, stroške, ki jih zaračunavajo osnovne šole – prehrana, letovanja, zimovanja, varstva otrok, materialni stroški , najemnine za stanovanja v lasti Občine Piran, zakupnine za zemljišča, ki jih zaračunava občina, odvoz smeti, dobavo vode in odvajanje in čiščenje komunalnih voda ter dobavo električne energije.

TRBOVLJE:

Na občinski blagajni je mogoče brez provizije plačati vse položnice, ki jih izdaja Občina Trbovlje (najemnine za stanovanja, poslovne prostore, zemljišča), položnice, ki jih izdajajo javni zavodi Občine Trbovlje (položnice Vrtca Trbovlje, Osnovne šole Trbovlje, Osnovne šole Tončke Čeč, Osnovne šole Ivana Cankarja, Glasbene šole Trbovlje), položnice Javnega podjetja Komunala Trbovlje, Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje, Zasavske ljudske univerze, Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje ter Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje ter račune, ki jih izdaja Dom upokojencev Franc Salamon.

Občinska blagajna je odprta ob torkih od 8. do 11. ure in ob sredah od 12. do 16. ure. Plačilo je možno le z gotovino.

AJDOVŠČINA:

Na javni blagajni je mogoče brez provizije poravnati položnice vseh občinskih javnih zavodov in podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Ajdovščina. 

Javna blagajna deluje v prostorih Hranilnice in posojilnice Vipava d.d. na Tovarniški cesti 4h v Ajdovščini. Na javni blagajni lahko občani brez provizije plačujejo položnice, ki jih izdajajo Glasbena šola Ajdovščina, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Osnovna šola Šturje, Osnovna šola Dobravlje, Osnovna šola Col, Osnovna šola Otlica, Otroški vrtec Ajdovščina, Zdravstveni dom Ajdovščina, Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Lavričeva knjižnica, Razvojna agencija ROD, Zavod za šport Ajdovščina, Ljudska univerza Ajdovščina, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina in Občina Ajdovščina.

ILIRSKA BISTRICA:

Do plačevanja položnic brez stroškov provizije so upravičeni vsi občani občine Ilirska Bistrica. Brez provizije je mogoče plačevati univerzalne plačilne naloge, ki se nanašajo na obveznosti iz naslova električne energije, komunalnih storitev in najemnin za stanovanja.

Občani lahko položnice brez provizije plačujejo v Hranilnici Vipava na Bazoviški c. 19, ki jo je Občina Ilirska Bistrica pooblastila za opravljanje storitev mestne blagajne. Blagajna je odprta od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 17.00 ure.

VRTOJBA:

Občinska blagajna v Vrtojbi se nahaja v prostorij Primorske hranilnice Vipava d.d.., Ulica IX. septembra 145, Vrtojba in je odprta od ponedeljka do petka od 8.30 do 12.30 in od 13.00 do 16.30. 

Občani lahko brez provizije poravnajo položnice, ki jih izdajajo naslednji javni zavodi in podjetja:

 • Občina Šempeter-Vrtojba - Petrol d.d.
 • E 3, d.o.o. Nova Gorica - Si.mobil d.d.
 • GEN-I, d.o.o., oe Nova Gorica - Telekom d.d.
 • Glasbena šola Nova Gorica - T-2, d.o.o.
 • Kate Nova Gorica - Total TV d.o.o
 • Komunala Nova Gorica d.d.
 • OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici (s podružnicama in vrtci)
 • Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

ŠMARTNO OB PAKI:

Plačevanja položnic brez provizije je za občanke in občane Občine Šmartno ob Paki, mogoče v Delavski hranilnici, d. d., Podružnici Velenje, ki ima sedež na Šaleški cesti 20.

Občanke in občani lahko v prostorih Delavske hranilnice d.d. položnice brez provizije plačujejo vsak delovni dan od 8.30 do 17. ure, in sicer naslednjih dobaviteljev storitev:

 • ECE d.o.o., Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
 • Center za vzgojo in izobraževanje Velenje (CVIU)
 • Glasbena šola Fran Korun Koželjski
 • Festival Velenje
 • Ljudska univerza Velenje
 • Linea d.o.o.
 • OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
 • MZPM Velenje, Naš čas d.o.o.
 • Pup – Saubermacher d.o.o.
 • Stanovanjsko podjetje Ravne na Koroškem d.o.o.
 • Šolski center Velenje
 • Vestadom d.o.o.

KOČEVJE:

Na občinski blagajni Občine Kočevje se lahko v gotovini in brez provizije plačuje položnice podjetji, s katerimi ima Občina Kočevje sklenjeno pogodbo za plačevanje položnic na občinski blagajni: 

 • Komunala Kočevje d.o.o.
 • Hydrovod Kočevje d.o.o.
 • Občina Kočevje
 • OŠ Ob Rinži
 • OŠ Zbora odposlancev
 • OŠ Stara Cerkev
 • OŠ Ljubo Šercer
 • Vzgojno varstveni zavod Vrtec Kočevje
 • Glasbena šola Kočevje
 • Ljudska univerza Kočevje
 • Knjižnica Kočevje
 • Pokrajinski muzej Kočevje
 • Javni zavod za šport Občine Kočevje
 • Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje
 • Zdravstveni dom Kočevje
 • Recinko d.o.o. Kočevje
 • Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
 • Gimnazija in srednja šola Kočevje
 • GEN-I d.o.o.
 • Elektro energija, d.o.o.
 • Elektro Celje energija d.o.o.
 • SPL d.d.
 • Mastra d.o.o.
 • Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica (globe)
 • Dnevnik d.d.
 • Delo d.d.
 • Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d.
 • Društvo invalidov Kočevje
 • Dom starejših občanov Kočevje

Občinska blagajna ima sedež na Občini Kočevje, na naslovu Ljubljanska 26, in je odprta v ponedeljek (7.30 – 10.00 in 11.00 – 13.30), sredo (7.30 – 11.00 in 13.00 – 16.30) in petek (7.30 – 10.00 in 11.00 – 13.30).

KAMNIK: 

Občina Kamnik ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana, ki je v mesecu juliju 2014 odprla poslovno enoto v Kamniku ter hkrati pričela tudi z opravljanjem storitev javne blagajne.

Občina Kamnik svojim občanom financira storitev plačevanja položnic brez provizije za javne zavode, ki jih je ustanovila oziroma soustanovila Občina Kamnik, vključeni pa so tudi koncesijski vrtci, ki opravljajo dejavnost na območju občine Kamnik.

Poslovni prostori Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se nahajajo v poslovnem objektu Območne obrtno – podjetniške zbornice Kamnik na naslovu Tomšičeva ulica 11. Delovni čas hranilnice je od ponedeljka do petka med 8. 30 in 17. uro.

Plačilo položnic je omogočeno samo fizičnim osebam in možno samo z gotovino.

Na javni blagajni je mogoče gotovinsko plačevanje položnic brez provizije za naslednje javne zavode in podjetja:

 • Osnovna šola Frana Albrehta
 • Osnovna šola Toma Brejca
 • Osnovna šola 27. julij Kamnik
 • Osnovna šola Marije Vere
 • Osnovna šola Stranje
 • Osnovna šola Šmartno v Tuhinju
 • Vrtec Antona Medveda Kamnik
  Zasebni vrtec Peter Pan, d.o.o.
 • Vrtec Zarja Kamnik
 • Zasebni vrtec Sonček varstvo, vzgoja in izobraževanje d.o.o.
 • Glasbena šola Kamnik
 • Občina Kamnik.

RAVNE NA KOROŠKEM: 

Občina Ravne na Koroškem za občane uvedla javno blagajno v prostorih Delavske hranilnice na Ravnah, na naslovu Trg svobode 20, ki je odprta od ponedeljka do petka med 8.30 in 17.00 uro.  

Občani lahko preko javne blagajne brez provizije plačujejo položnice do zneska 1000 evrov za storitve javnih zavodov in podjetij na področju oskrbnin, stroškov šolnin in šolske prehrane, stroškov energentov, komunalnih storitev in najemnin.

RADOVLJICA: 

Storitve javne blagajne izvajata Poštna banka Slovenije in Pošta Slovenije. 

V sistem javne blagajne so vključeni:

 • Občina Radovljica
 • JZ Glasbena šola Radovljica
 • JZ Osnovna šola A.T. Linharta Radovljica
 • JZ Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce
 • JZ Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica
 • JZ Osnovna šola Antona Janše Radovljica
 • JZ Muzeji radovljiške občine
 • JZ Linhartova dvorana Radovljica
 • JZ Vzgojno varstveni zavod Radovljica
 • JZ Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
 • JZ Turizem Radovljica
 • JZ Ljudska univerza Radovljica
 • JP Komunala Radovljica d.o.o., katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Radovljica
 • Dom dr. Janka Benedika.

KANAL OB SOČI: 

V občinski blagajni lahko občanke in občani plačujejo položnice za različne storitve brez provizije in le z gotovino. Občinska blagajna se nahaja v pritličju občinske stavbe, na Trgu svobode 23 in je odprta v torek od 8.00 do 10.00, sredo od 14.00 do 16.00 in v četrtek od 8.00 do 10.00. 

Omogočeno je plačevanje položnic, ki jih izdajajo naslednji javni zavodi in podjetja:

 • Občina Kanal ob Soči
 • Glasbena šola Nova Gorica
 • Komunala Nova Gorica d.d.
 • Fertis d.o.o.
 • Primorske novice d.o.o.
 • Gimnazija Tolmin
 • E 3 d.o.o.
 • Dnevnik d.d.
 • Delo d.d.
 • VZAJEMNA Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
 • GEN-I d.o.o.
 • KATE Nova Gorica
 • DOM Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o.
 • Center za socialno delo Nova Gorica
 • TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica d.d.
 • Dom upokojencev Nova Gorica
 • Svobodna misel d.o.o.
 • Društvo obolelih zaradi azbesta. 

SEŽANA:

V Sežani javna blagajna, kjer lahko občani plačujejo položnice brez provizije, deluje v prostorih Delavske hranilnice Ljubljana, d.d., na Partizanski cesti 7 v Sežani (stavba, poznana pod imenom Šmuc, ob poslovalnici Kras Sežana). Blagajna je odprta od ponedeljka do petka od 8.30 do 17. ure in ob sobotah od 8.30 do 12. ure. 

Javna blagajna omogoča občankam in občanom na enem mestu gotovinsko plačevanje plačilnih nalogov:

 • javnih zavodov (Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Osnovna šola Dutovlje, Glasbena šola Sežana, Ljudska univerza Sežana, Visokošolsko središče Sežana, Vrtec Sežana, Kosovelov dom Sežana)
 • krajevnih skupnosti
 • Medobčinskega inšpektorata in redarstva
 • javnega podjetja Kraški vodovod Sežana
 • Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana. 

LAŠKO: 

Občinska blagajna deluje v okviru občinske uprave. Blagajna deluje v pritličju občinske zgradbe, in sicer v času uradnih ur (v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure ter v petek od 8. do 12. ure). Plačevanje plačilnih nalogov je možno samo z gotovino.

Na občinski blagajni je mogoče gotovinsko plačevanje položnic Občine Laško in naslednjih javnih zavodov in podjetij:

 • Občina Laško
 • Medobčinski inšpektorat in redarstvo MO Celje, Laško, Štore in Žalec 
 • Vrtec Laško
 • OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
 • OŠ Primoža Trubarja Laško 
 • JP Komunala Laško d.o.o.
 • Glasbena šola Laško – Radeče
 • Elektro Celje Energija d.o.o. 
 • JZ Stik Laško 
 • Adriaplin d.o.o.
 • Novi tednik (NT&RC d.o.o. Celje)
 • CSD (Center za socialno delo Laško)
 • Območno združenje slovenskih častnikov Laško
 • Hortikulturno društvo Laško.

ŠENTJUR: 

Javna blagajna deluje v pritličju občinske zgradbe (posebni vhod, levo od glavnega vhoda v upravno stavbo) na Mestnem trgu 10, in sicer v sredo od 12.30 do 16.30 ure in v petek od 8.30 do 12.30 ure. 

Na javni blagajni je mogoče gotovinsko plačevanje položnic brez provizije naslednjih javnih zavodov in podjetij:

 • JKP d.o.o., Šentjur (komunalne storitve in okoljska dajatev)
 • Simbio d.o.o., Celje
 • ECE d.o.o., Celje
 • Atrij d.o.o., Celje
 • Adriaplin d.o.o., Ljubljana
 • Telemach d.o.o.,
 • NT&RC d.o.o., Celje
 • Vzajemna d.v.z., Ljubljana
 • Marko Žerak s.p., Šentjur
 • Staninvest d.o.o., Maribor
 • Supra - stan d.o.o., Celje

HRASTNIK: 

Javna blagajna Občine Hrastnik se nahaja v avli občinske stavbe in je odprta vsak ponedeljek od 8. do 11. ure in vsako sredo od 12. do 16. ure.

Na javni blagajni lahko položnice plačujejo samo fizične osebe, in sicer z gotovino. Mogoče je plačati tiste položnice, ki jih izdajajo prejemniki, s katerimi je občina uspela skleniti posebno pogodbo:

 • OŠNHR Hrastnik
 • Vrtec Hrastnik
 • Knjižnica Antona Sovreta
 • KRC
 • Glasbena šola Hrastnik
 • Dom starejših Hrastnik
 • Komunalno stanovanjsko podjetje
 • Mestni plinovodi Koper
 • Elstik
 • Elektro Celje Energija
 • RTV Slovenija
 • GEN-I, d.o.o. Krško
 • položnice, ki jih fizičnim osebam izstavlja Občina Hrastnik (kupnine, najemnine garaž …).

ŠOŠTANJ: 

V Občini Šoštanj storitve mestne blagajne izvaja Delavska hranilnica, ki deluje v pritličju občinske stavbe, in je odprta dvakrat tedensko: v ponedeljek od 8. do 11. ure in od 12. do 14. ure ter v sredo od 8. do 11. ure in od 12. do 15.30 ure.

Na Mestni blagajni Šoštanj lahko občani brez plačila provizije plačajo položnice, ki jih izdajo:

 • Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
 • Pup-Saubermacher, d. o. o.
 • Elektro Celje Energija, d. o. o.
 • Linea, stanovanjsko podjetje, d. o. o.
 • PV Invest, upravljanje naložb, instucionalno varstvo starejših, d. o. o. (tudi Center starejših Zimzelen)
 • Naš čas, d. o. o.
 • Habit, d. o. o.
 • Festival Velenje
 • Vrtec Šoštanj
 • Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
 • Zavod za kulturo Šoštanj in krajevne skupnosti.

Univerzalne plačilne naloge (položnice) zgornjih podjetij in zavodov ter Občine Šoštanj (najem garaž, upravne takse, komunalni prispevki, občinske takse...) lahko prebivalci Občine Šoštanj plačajo z gotovino.

TOLMIN: 

Plačevanje položnic brez provizij je mogoče v tolminski poslovalnici Deželne banke Slovenije na Rutarjevi ulici 35. Banka je odprta  od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 ter od 13.00 in 16.00 ure. 

Plačevati je lačevali položnice, ki jih izdajajo naslednje ustanove oz. zavodi:

 • Občina Tolmin
 • Komunala Tolmin d.o.o.
 • Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
 • Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
 • Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo
 • VVZ Ilke Devetak Bignami
 • Glasbena šola Tolmin
 • Gimnazija Tolmin
 • Zavod za kulturo, šport in mladino
 • VDC Tolmin
 • Dom upokojencev Podbrdo
 • plačilni nalogi Zdravstvenega doma Tolmin.

ROGATEC: 

Občinska blagajna v Rogatcu je odprta vsako sredo od 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.00 ure, in sicer na sedežu Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, v pisarni 4 v prvem nadstropju.

Občani lahko na blagajni brez provizije in z gotovino plačajo položnice:

 • ECE d.o.o., za dobavljeno električno energijo
 • Javnega podjetja OKP d.o.o. Rogaška Slatina, za vse vrste komunalnih storitev
 • vzgojno-izobraževalnih ustanov: VIZ OŠ Rogatec in VIZ OŠ Rogatec, Enota Vrtec
 • Gekott d.o.o.
 • Žekar d.o.o., za najemnine grobov in za pogrebne storitve
 • upravnikov stanovanjskih in poslovnih prostorov: Atrij z.o.o., Upra-stan d.o.o., Modera d.o.o.
 • Občine Rogatec: za komunalni prispevek, za dolžnike v zapuščinskih zadevah
 • Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek (globe in takse)
 • Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. (prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje)
 • društva NK MONS CLAUDIUS (vadnina in članarina).

ZAGORJE: 

Občani Zagorja lahko položnice brez provizije plačujejo za storitve Občine Zagorje in še osmih javnih podjetij oziroma zavodov:

 • Osnovna šola Toneta Okrogarja (šolske dejavnosti)
 • Osnovna šola Ivana Skvarče (šolske dejavnosti)
 • Osnovna šola Ivana Kavčiča (šolske dejavnosti)
 • Osnovna šola dr. Slavka Gruma (šolske dejavnosti)
 • Glasbena šola Zagorje (šolske dejavnosti, šolnina)
 • Vrtec Zagorje (varstvo otrok)
 • Javno podjetje Komunala Zagorje (komunalne storitve)
 • Zasavska ljudska univerza (šolnina).

Občani lahko položnice plačujejo v prostorih Delavske hranilnice, podružnica Zagorje ob Savi, na naslovu Cesta Borisa Kidriča 5. Posdružnica je odprta od ponedeljka do petka med 8.30 do 17.00 ure. 

Blagajniško okence za plačilo položnic brez provizije je občanom na voljo tudi na sedežu Komunale Zagorje na Cesti zmage 5 vsak delovnik od 7.00 do 11.00. Poleg storitev omenjenih javnih podjetij lahko občani položnice brez provizije plačajo tudi za storitve Stanovanjskega podjetja Zagorje (plačilo najemnin, vplačila v rezervni sklad, itd.). Plačilo je mogoče na Delavski hranilnici v Zagorju.