Do sprememb, po katerih bo za uro parkiranja potrebno odšteti 80 centov ali pri Nigradu kupiti vrednostne kartice, ki omogočajo brezgotovinsko plačevanje, prihaja v conah okoli ulice Kneza Koclja in med Gosposvetsko in Smetanovo oziroma Prežihovo ulico.

Plačljiva parkirišča v coni 4 bodo po novem zajemala vzhodno stran vozišča Ulice talcev in pod Titovim mostom med Ulico Kneza Koclja in Loško ulico, v coni 6 pa sprememba režima zajema parkirišča ob zahodni strani vozišča Prežihove ulice med Gosposvetsko cesto in Belačevo ulico ter nekatera doslej brezplačna parkirišča na delu Smetanove ulice in ob južnem delu vozišča Gosposvetske ceste.

Kot pojasnjujejo na občini, je razlogov za širitev več, predvsem pa gre za uveljavljanje ukrepa, ki je bil sprejet v celostni prometni strategiji in predvideva zmanjševanje števila parkirnih mest, ki v mestnem središču omogoča dolgotrajno brezplačno parkiranje. S tem bo zagotovljenih več možnosti za prosto parkirno mesto za stanovalce in obiskovalce tega območja.

"Pri pripravi sprememb smo prisluhnili željam in potrebam stanovalcev, ki bodo odslej imeli večjo možnost parkiranja na prostih parkirnih mestih v bližini svojih stanovanj. Prav tako smo upoštevali prošnje gostincev bližnjih gostinskih lokalov, ki imajo zaradi tedenskega parkiranja manjši obisk," je pojasnil Danijel Železnjak iz mestnega urada za komunalo in promet.

O spremembah so že obvestili tudi obe pristojni mestni četrti Center in Koroška vrata, ki sta podali pozitivno mnenje ob pogoju poprejšnje ureditve parkirišč. Tako ureditev so sicer načrtovali že lani, a je niso izvedli, ker so preveč denarja porabili za ureditev parkirišča Pri parku. Parkirna mesta na Prežihovi in Smetanovi bodo zato sprva uredili z gramozom, po zagotovitvi denarja v proračunu za letošnje leto pa jih bodo preplastili.

Stanovalci s stalnim bivališčem in podjetja s sedežem na tem območju lahko za parkiranje vozil na podlagi vloge pridobijo dovolilnico, ki sicer ne zagotavlja prostega parkirnega prostora, a omogoča parkiranje po ugodnejši ceni. Cena dovolilnice za stanovalce znaša 144 evrov za vsako vozilo za dve leti parkiranja, za podjetja pa za prvo službeno vozilo 144, za drugo 288, za vsako naslednje vozilo pa 432 evrov letno.