Šestindvajset tožnikov je leta 1995 vložilo odškodninsko tožbo proti Termoelektrarni Trbovlje (TET) – danes v likvidaciji, TKI Hrastnik, Lafarge Cementu in Steklarni Hrastnik zaradi škode, ki naj bi jo ta podjetja povzročila na njihovih kmetijskih površinah, pridelkih in nepremičninah. Število tožnikov se je do konca sodnega procesa povzpelo na 42, proces pa je trajal več kot dve desetletji. Leta 2007 je sicer stekel postopek pogojne sodne poravnave, ki pa je propadel, saj nadzorni svet TET pogojne sodne poravnave ni potrdil. Zaradi tega je nastalo za 1,5 milijona evrov dodatnih stroškov iz naslova zamudnih obresti.

Delavci Steklarne Hrastnik nosijo posledice igre velikih.

Poravnava

Druga poravnava s tožniki se je uspešno zaključila oktobra letos. Po tej poravnavi je Steklarna Hrastnik tožnikom izplačala znesek v višini 1,170.000 evrov. A le 770.000 evrov iz tega plačila naj bi predstavljalo del odškodnine, ki bi ga morala steklarna poravnati. Dodaten znesek 400.000 evrov, ki so ga poravnali, je po mnenju Steklarne Hrastnik odgovornost TET. Poravnali so ga, ker je TET s plačilom odlašala in bi lahko tudi ta poravnava propadla. Glede na dogovor bi se morali podjetji do 15. 12. dogovoriti za višino sredstev, ki jih bo TET oziroma njen lastnik, Holding Slovenske elektrarne, vrnil. A do dogovora ni prišlo.

dimnik 1 foto TET
Svet 24
42 tožnikov je zaradi onesnaženja dobilo več kot 2,3 milijona evrov odškodnin.

Propadla pogajanja

Vodstvo steklarne zdaj išče pravico na sodišču. »Menimo, da bi TET morala kot največji onesnaževalec v Zasavju, kar potrjuje tudi študija, ki sta jo leta 2007 financirala TET in Lafarge Cement, končno prevzeti odgovornost nase in vrniti Steklarni Hrastnik 400.000 evrov, ki jih je založila za TET. Ker do tega kljub pogajanjem ni prišlo, smo se odločili za tožbo,« so pojasnili svojo odločitev.

V HSE omenjene zadeve ne želijo komentirati. Na vprašanja o tem, kdaj nameravajo poravnati svoj del obveznosti, so nam odgovorili le: »Pogajanja še vedno potekajo in do zaključka jih ne komentiramo

Pljunek v morje

Žalostno je, da bodo zaradi teh zdrah na koncu kratko potegnili zaposleni v steklarni. Kot so sporočili iz podjetja, bodo zaradi spornih 400.000 evrov manjše nagrade zaposlenim ob koncu leta. »Žal to ne bodo nagrade v višini, ki bi si jih steklarji za uspešno, a trdo delo v letu 2016 zaslužili, a menimo, da je prav, da kljub temu, da smo v poravnavi plačali 1.170.000 evrov, pokažemo, da cenimo njihovo delo,« so zapisali v sporočilu za javnost. Dobiček steklarne je v letu 2015 znašal 6,24 milijona evrov. Tako 400.000 evrov kot 6,2 milijona evrov pa sta zneska, ki sta »pljunek v morje« za HSE, ki imel leta 2015 kar 561 milijonov evrov rezerv iz preteklih dobičkov.