»Višina tampona je neprimerna in neenakomerna, navoženega materiala ne utrdijo, zato se zelo različno poseda in vdira, ob vsakem nalivu pa je bila cesta močno zdrta. Na njej so se pojavile luknje, da so avtomobili celo nasedli, prav tako niso bile urejene bankine. Izvajalec je zelo slabo skrbel za vzdrževanje, slabo so bile označene tudi zapore ceste,« nam je povedal eden od domačinov.

cesta veliki rigelj
bralec
Po vsakem dežju nastanejo globoki kanali.

Delati so začeli pred dobrim letom, a še vedno ni končano. Sprva so asfalt obljubljali do avgusta, nato sredi oktobra, zdaj pa je že december. Zdaj sicer asfaltirajo, vendar ljudi skrbi, da se bo cesta zaradi slabo pripravljenega tampona hitro poškodovala in jo bo kmalu spet treba popravljati. »Bojimo se, da bo podobno v nadaljevanju proti Griču in naprej proti Podturnu.«

Razočaranje nad županom

Naš sogovornik se sprašuje, zakaj ni bilo pravega nadzora, saj je nedopustno, da se dela tako, pa tudi, ali se kaj skriva za tem. V vasi so razočarani tako nad odnosom župana Jožeta Muhiča kot podjetja, ki dela.

Občina Dolenjske Toplice kljub pritožbam in opozorilom krajanov ne namerava uvesti dodatnega nadzora nad gradnjo ceste, saj meni, da potreba po tem ne obstaja. 

Na Občini Dolenjske Toplice so pojasnili, da je območje Velikega Riglja eno težjih za gradnjo vodovoda, saj gre za strmo, ozko ter delno v kamnu in laporju načrtovano traso, poseljenost pa je izjemno gosta. »Tampon oziroma spodnji ustroj pred asfaltiranjem se pripravlja v težkih razmerah, izvajalca pri tem ovira vreme, dodatno pa še strme ceste, saj gre za vinogradniško območje. Zato so seveda ob vsakem malo močnejšem dežju ceste zdrte, zaradi precejšnjih dolžin odsekov pa je tudi vzpostavljanje v prejšnje stanje precej zamudno. Izvajalec mora pred polaganjem asfalta zagotoviti ustrezno podlago, kar ugotavlja nadzornik s pregledom odseka in meritvami, ki se vpišejo v gradbeno knjigo,« je povedal direktor občinske uprave Rado Javornik in dodal, da so krajani dali pobude za ureditev tudi nekaterih opornih zidov in škarp, občina pa je prisluhnila tudi predlogom, da se zagotovi širino ceste, ustrezno za dostop intervencijskih vozil.

cesta veliki rigelj
bralec
Kako dolgo bo asfalt zdržal na taki podlagi?

Uradna obrazložitev

»Župan je imenoval tudi gradbeni odbor, ki opozarja na boljše rešitve, kar zadeva traso in umeščanje potrebnih elementov odvodnjavanja, opornih zidov, škarp in podobnega, ter pomaga tudi pri komunikaciji s prebivalci na tem območju. Prek odbora občina tudi veliko lažje izvaja investicijo, pa tudi sodelovanje z občani v skupnem interesu je boljše. Menimo, da je komunikacija primerna, cilji pa jasni in v izvajanju,« je povedal Javornik.

Težave se kopičijo

Del asfalta je bil v začetku tega tedna že položen, te dni pa je predvideno asfaltiranje glavne trase po naselju Veliki Rigelj. »Trenutno predstavljajo glavno težavo asfaltna podjetja, saj zaradi slabega vremena in okvar asfaltne baze v novembru niso uspele pokriti vseh naročil. Razmere decembra so za asfaltiranje za zdaj ugodne,« je pojasnil.

Zaradi slabega vremena in zastoja del novembra asfaltna podjetja zdaj komaj dohajajo naročila, so pa vremenske razmere v decembru za zdaj še primerne za asfaltiranje.

Imajo rok za končanje

Odsek je del velikega projekta Suhokrajinski vodovod, občine pa so pogodbo o sofinanciranju z državo podpisale šele poleti. »Ocenjujemo, da se je v tem času že vzpostavil sistem izdaje zahtevkov in posledično financiranja, tako da bo potek investicije hitrejši in predvsem končan v roku, ki ga od nas zahtevajo, to je do konca leta 2018,« je še povedal.