S tem so za sprejem pripravljeni vsi proračunski dokumenti. Zakon o izvrševanju proračuna je precej tehničen zakon, ki daje vladi pooblastila za upravljanje s proračunom. V času krize je vanj zapisovala tudi nekatere varčevalne ukrepe, zdaj pa jih postopoma odpravlja.

Glede upokojencev je vlada predvidela, da bodo januarja 2017 spet deležni redne uskladitve pokojnin, in sicer v višini enega odstotka. Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je povedala, da bi se morale v skladu s pokojninskim zakonom pokojnine zvišati celo za 1,2 odstotka, kar bi za upokojenca s povprečno pokojnino pomenilo dodatnih 7,38 evra več na mesec.

Uskladitev v tej višini je zahtevala tudi Alenka Bratušek (NP), po krajši prekinitvi pa je odbor sprejel kompromisni predlog, po katerem se bodo pokojnine z januarjem uskladile za 1,15 odstotka. To po izračunih ministrice pomeni dodatnih sedem evrov več na mesec, državnem proračunu pa omogoča, da ostane znotraj omejitev, ki mu jih postavlja fiskalno pravilo.

Omejitve pri zaposlovanju ostajajo. Število zaposlenih v državnih organih in pri drugih proračunskih uporabnikih bo moralo ostati na enaki ravni kot konec leta 2015, vendar bo lahko posamezno ministrstvo zaposlilo do največ deset novih delavcev, če gre za zaposlitve na področju priprave oz. izvajanja strukturnih reform, je povedala Vraničar Ermanova.

V letu 2017 se bo lahko država za potrebe izvrševanja proračuna zadolžila za blizu 3,6 milijarde evrov, v letu 2018 pa za nekaj manj kot 3,4 milijarde evrov.

Povprečnina, ki se iz državnega proračuna zagotavlja občinam, se zvišuje, a po mnenju občinskih združenj premalo. V letu 2017 naj bi znašala 530 evrov na prebivalca, kar je osem evrov več kot letos, v letu 2018 pa naj bi se zvišala na 536 evrov.

Na pogajanjih z občinami tega soglasja sicer niso dosegli, a "v pogovorih, ki smo jih imeli, je prevladalo mnenje, da je povprečnina v višini 536 evrov za leto 2018 ustrezna", je dejala ministrica. Za leto 2017 pa so občine pričakovale višjo povprečnino, je priznala.

Ni dvoma, da bi občine želele še višjo povprečnino, a tudi na tem področju ni mogoče odpraviti vseh omejitvenih ukrepov naenkrat, je pojasnila. Ob tem je izrazila prepričanje, da bodo občinam odmerjena sredstva zadoščala tudi za pokritje dodatnih obveznosti, ki jih prinašajo spremembe plačne politike v javnem sektorju in spremembe na področju stanovanjske zakonodaje zaradi letošnje odločbe ustavnega sodišča.

Glede občin predlog zakona za leto 2017 še ohranja omejitev izplačila finančne izravnave le do višine primerne porabe, v letu 2018 pa se bo ta omejitev deloma omilila.

Vlada je tudi za leto 2017 oblikovala posebno proračunsko rezervo za pokrivanje stroškov morebitnih množičnih migracij, tokrat v višini deset milijonov evrov. Dodatna sredstva je zagotovila tudi za začetek priprav na predsedovanje Slovenije EU v letu 2021.