Celjski Simbio je letos že drugič izvedel zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na Celjskem. S premičnim zabojnikom, ki je septembra in oktobra stal na 92 lokacijah po regiji, so zbrali 24.326 kilogramov nevarnih odpadkov. To je sedem ton manj kot v enakem obdobju lani, predvsem zaradi vedno manjših količin starih analognih televizorjev.

Kot je povedal vodja enote za ločeno zbiranje v Simbiu Tadej Ferlež, so stari televizorji zelo težki, v zadnjih letih pa opažajo med odpadno električno in elektronsko opremo vse več televizorjev LCD in plazem, ki pa so bistveno lažji.

Dodal je tudi, da ima vpliv na zbrane količine tudi odprtje Zbirnega centra Žalec v začetku letošnjega leta, kamor lahko občani pripeljejo nevarne odpadke tudi v času, ko ni akcije na terenu.

Kljub temu je bilo zbrane zavržene električne in elektronske opreme največ, to je 10.461 kilogramov, sledijo premazi, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi, odpadna motorna olja, jedilno olje in maščobe ter embalaže, ki vsebuje nevarne snovi. Manj pa je bilo zbranih zavrženih čistil, pesticidov, nesortiranih baterij, pršil in zdravil. V manjših količinah so strokovni delavci Simbia na terenu prevzeli še oljne filtre, fluorescentne cevi, topila, kartuše in kisline.Skupno je bilo med 12 občinami, kjer Simbio opravlja gospodarsko javno službo, največ zbranih nevarnih odpadkov v Celju, in sicer 7757 kilogramov, na drugem mestu je Šentjur s 5082 kilogrami in na tretjem Žalec s 3805 kilogrami. Jesenske akcije se je skupaj udeležilo 2113 občanov.

"Pričakujemo, da se bo precej odpadne električne in elektronske opreme nabralo tudi v e-zbiralnikih družbe Zeos, ki so nameščeni na 40 ekoloških otokih Simbia. Predvidoma bo to znano decembra," je še dodal Ferlež.

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko občani pripeljejo tudi v zbirne centre izvajalca javne službe. Odpadne baterije ali akumulatorje lahko prepustijo distributerjem in proizvajalcem, zdravila lekarnam, električno in elektronsko opremo pa prepustijo ob nakupu nove na prodajnem mestu.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico na terenu bo ponovno potekala maja prihodnje leto.