Višje sodišče je razveljavilo sklep okrožnega sodišča o odhodu v zapor nekdanjega prvega moža propadlega gradbenega velika SCT Ivana Zidarja. Zato mora o njegovi prošnji za odlog prestajanja kazni sodišče odločati znova, o Zidarjevem zdravstvenem stanju pa se bodo znova ukvarjali izvedenci, piše današnje Delo.

Okrožno sodišče mora pri vnovičnem odločanju o Zidarjevi prošnji za ponovni odlog prestajanja 14-mesečne zaporne kazni v zadevi Čista lopata imenovati izvedence, je za časnik pojasnil Zidarjev zagovornik odvetnik Boštjan Podgoršek.

Sodišče je namreč Zidarju že dvakrat za leto dni odložilo odhod za zapahe na podlagi ugotovitev izvedencev, da zaradi slabega zdravja za prestajanje kazni ni in ne bo sposoben. Ocenilo je, da izpolnjuje pogoj "hujše bolezni", kar je bil eden od razlogov, da po takrat veljavnem zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij ni bil sposoben prestajati zapora.

S tretjo prošnjo novembra lani pa Zidar ni bil uspešen, saj je okrožno sodišče januarja v skladu s spremenjenim zakonom presojalo zgolj, ali je na bolnišničnem zdravljenju.

Podgoršek se je zoper tako odločitev pritožil na višje sodišče, to pa je, prepričano, da je spremenjeni člen zakona v neskladju z ustavno prepovedjo mučenja, tega dalo v presojo ustavnemu sodišču, saj naj bi zakon možnosti za odlog izvajanja zaporne kazni iz zdravstvenih razlogov nedopustno skrčil zgolj na primere, ko je obsojenec v bolnišnici.

Višje sodišče je zakon v tem delu že pred časom dalo v ustavno presojo po prošnji obsojenke, ki prav tako ni bila hospitalizirana, a ji je sodišče do spremembe zakona že sedemkrat odložilo odhod v zapor zaradi težkega zdravstvenega stanja.

A je ustavno sodišče prejšnji mesec to ustavno pobudo zavrglo, češ da bo moralo višje sodišče sporno določbo samo "ustavnoskladno razložiti" z uporabo drugih določb zakona tako, da bo zagotovljeno spoštovanje prepovedi mučenja oz. varstvo človekove osebnosti in dostojanstva.