Tretji sestanek med Mol in rogovci se je medtem osredotočal predvsem na dogovor o načinu nadaljevanja dialoga.

Kot so pojasnili na Mol, so bile tožbe vložene 13. julija in dodatna tožba 8. avgusta; Mol je skupaj vložila osem tožb.

O ponedeljkovem sestanku so pojasnili, da na njem sklepov niso sprejemali, ampak sta strani zbliževali pogajalska izhodišča in jih argumentirali. Ponovno se bodo sestali najpozneje v enem mesecu.

Uporabniki tovarne Rog so medtem pojasnili, da so na sestanku predstavili svoja izhodišča za vzpostavitev dialoga z Mol. V njih predlagajo, naj bodo sestanki odprti za javnost, naj občina javno razgrne projekt Center sodobnih umetnosti Rog v obliki obširne razstave, ekološko sanacijo galvane, priklop elektrike ter da naj občina ne najema varnostnih služb za varovanje na območju tovarne.

Ovrednotenje prostovoljnega dela

Od občinske oblasti pričakujejo tudi priznanje, da so uporabniki v nekdanjo tovarno Rog od leta 2006 vložili na desettisoče ur prostovoljnega dela in da so to počeli v javnem interesu.

Kot so pojasnili, so se dogovorili glede formalnih vidikov dialoga, niso pa bila sprejeta ključna izhodišča, vezana na njihovo avtonomijo na območju tovarne Rog. Prav tako ni bil sprejet predlog o ekološki sanaciji galvane, ki bo predmet nadaljnje občinske obravnave.

Se je pa Mol zavezala k pripravi javne in transparentne razstave načrtovanega občinskega projekta, ki naj bi odgovorila na nejasnosti in problematike projekta, ki zadevajo tako rogovsko skupnost, kot tudi javni interes občank in občanov mesta Ljubljane.

Sestanek brez sklepov

Na Mol so poudarili, da na sestanku niso sprejeli nobenih sklepov, da pa si je maketo prenovljenega Roga mogoče ogledati v atriju Mestne hiše. V Muzeju in galerijah mesta Ljubljena ob tem dodajajo, da bo predvidoma od 27. oktobra do 21. maja na ogled razstava Nova doba prihaja! Industrija in delo v Ljubljani, ki bo zajemala zgodovinski pregled razvoja ljubljanske industrije - od prvega parnega stroja v Cukrarni do danes - in njene vplive na različne aspekte mestnega življenja. Znotraj razstave bo predstavljena tudi Tovarna Rog, aspekte Roga pa bo avtorica Meta Štular predstavila tudi v enem od člankov razstavnega kataloga.

Brez rušenja ne bo šlo

Glede galvane so na Mol so pojasnili, da je prva faza projekta v vsakem primeru ekološka sanacija galvane, ki pa ni izvedljiva brez rušitve nekaterih drugih objektov na tem območju. Ob tem poudarjajo, da k obnovi tovarne Rog zaradi statične dotrajanosti stavbe, nujne ekološke sanacije in popolne komunalne neopremljenosti ni mogoče pristopiti drugače kot celovito. To potrjuje tudi veljavno gradbeno dovoljenje in vse študije, ki so njegova podlaga.

Sporočili so še, da so ta teden tudi prejeli sklep inšpektorata za notranje zadeve, ki je 6. junija opravil inšpekcijski nadzor nad izvajanjem službe varovanja v Rogu. Inšpektorat je ugotovil, da je dokumentacija, ki so jo zahtevali, skladna z Zakonom o zasebnem varovanju in odločbami predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, ter nadzor ustavil. Inšpekcijski nadzor torej ni ugotovil nepravilnosti pri izvajanju varovanja območja nekdanje Tovarne Rog, so dodali.

Rušenje zgradb znotraj kompleksa nekdanje tovarne sicer trenutno še vedno preprečuje začasna uredba.