Na univerzi so danes pojasnili, da se je z izdajo opomina Lorenčiču zaključil postopek zoper njega. "Stranke v postopku imajo pravico do uporabe ustreznih pravnih sredstev na pristojnih institucijah," so povedali. "Odzivi rektorja so bili in morajo biti skladni z internimi predpisi in področno zakonodajo," so še dodali.

Sociologinja Marina Tavčar Krajnc je bila članica komisije v obravnavi enega od skupno dveh prijavljenih primerov mobinga s strani Lorenčiča. V javnem pismu, ki ga je na začetku tega tedna poslala rektorju, je izpostavila, da je bilo v tem primeru s strani vseh članov komisije prepoznano tudi spolno nadlegovanje ene od sodelavk.

Zato se glede na rektorjev "mlačen in sprenevedav" odziv sprašuje, kakšen je njegov odnos do žensk. "Kakor da ste zazrti nazaj v 19. ali začetek 20. stoletja, ko je bila izobraženost in zaposlenost žensk izjema in ko so družbo obvladovale tradicionalne patriarhalne norme," je zapisala.

Rektor je po preučitvi poročil obeh komisij, ki sta v obeh primerih prijav potrdile kršitve, izdal Lorenčiču pisno opozorilo z navedbo možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Najblažja možna kazen

Tavčar Krajnčeva poudarja, da je to najblažja možna kazen za ugotovljene prestopke. "Če boste kot rektor še naprej ščitili zavržna dejanja Lorenčiča, s tem ko mu izrekate minimalni ukrep, ki je na voljo, ter s tem, ko ga ohranjate na vodstvenem delovnem mestu pomočnika glavnega tajnika za promocijo univerze, boste s tem prevzeli tudi del bremena krivde," je zapisala. "Vaša drža v tem primeru je skregana z najosnovnejšimi standardi in pričakovanji na instituciji, ki jo vodite," je dodala.

Rektor ji v današnjem, prav tako javnem pismu odgovarja, da je izpolnil obljubo in sledil stališču komisije o ukrepih. "Teodorju Lorenčiču so bila odvzeta pooblastila glavnega tajnika, prejel je opomin pred odpovedjo delovnega razmerja, zaseda položaj, kjer ni možnosti konfliktnih stikov," je izpostavil.

Očitano mu mlačnost, sprenevedavost in minimaliziranje problema je po njegovih trditvah zavajanje. "Vselej delujem potrpežljivo in predvsem zakonito. Priznam lahko le preveliko mero naivnosti in željo, da bi se nastale napetosti med vpletenimi rešile razumno in brez težkih besed," je zapisal.

Tičar je še poudaril, da njegov pogled na dobre medosebne odnose izključuje vsakršno nedostojno obnašanje in izražanje. "Zame so enako zavržna dejanja tudi laganje, zavajanje, prikrivanje, ovajanje. O enakopravnosti spolov mi ni treba govoriti, jaz ga razumem kot imperativ v vsakdanjem življenju," je dodal.

Skrb za ugled univerze

Tudi njega samega skrbi za ugled univerze po vseh teh "napadih" nanjo. "Za to, da je ugledna, je treba kaj več kot pisanje javnih pisem. Poleg nesporne strokovnosti vseh njenih članov je nujna ogromna mera človeške širine in objektivne kritičnosti pa veliko veliko spodobnosti," je pojasnil. Naposled pa zaključil: "Morda je bilo ali bo kdaj drugače. Zdaj pa sem - kot prvi med enakimi - rektor jaz. Pa če vam je prav ali ne."

Lorenčič očitke zavrača

Lorenčič očitke ves čas zavrača, kritičen pa je tudi do dela komisij. Med drugim jima očita nezmožnost vpogleda v spisovno dokumentacijo in neupoštevanje dokaznega gradiva, ki ga je sam predložil. "S tem mi je bila onemogočena možnost in pravica do obrambe. Moje priče dejansko niso zaslišali nobene, saj niso želeli dokazov, ampak mojo obsodbo," je povedal pred dnevi za portal Politikis.

Rektor ga je marca razrešil s položaja, a je trenutno še vedno zaposlen na rektoratu, na oddelku za odnose z javnostmi in promocijo, kjer je delal pred prevzemom položaja glavnega tajnika po pooblastilu rektorja.