Posebno pozornost so posvetili tistim, ki prikazujejo izgubo. Inšpektorji namreč ugotavljajo visoke zneske nepravilno obračunanih davčnih obveznosti. Pod drobnogledom so tudi tuji trgovci, piše Dnevnik.

Davčna svetovalka Barbare Guzina meni, da so transferne cene (cene, po katerih posluje družba s povezanimi osebami v tujini) prava zlata jama za finančne inšpektorje. To področje mednarodnega poslovanja je trenutno najbolj aktualno in najbolj zanimivo, meni Guzinova. Pregledujejo podjetja, ki so v tuji lasti; praktično vsa obiščejo inšpektorji. Izrečene so bile tudi že globe.

"Projekt transfernih cen se vodi v Fursu kot poseben projekt, to je področje, ki smo ga zaznali kot zelo tvegano. Gre za same velike ribe, kjer so zneski nepravilno obračunanih davčnih obveznosti precej visoki. Zato ker je to tvegano področje, mu posvečamo posebno pozornost. Furs pregleduje tudi trgovce v tuji lasti," je za Dnevnik razkril Peter Grum, namestnik generalne direktorice Fursa.

Drug mož finančne uprave je tudi mnenja, da je tudi Slovenija davčna oaza za podjetja, ki poslujejo z normiranimi odhodki. "Podjetja, kot so na primer svetovalna podjetja, imajo zelo ugoden režim, saj lahko do 100.000 evrov letnih prihodkov uveljavljajo normirane odhodke v višini 80 odstotkov, plačajo pa le 20 odstotkov končnega cedularnega davka." To torej pomeni, da imajo obdavčene le štiri odstotke svojih letnih prihodkov.