Hkrati so vložili pobudo za oceno ustavnosti sedmih zakonov in predlog za začasno zadržanje njihovega izvajanja.

Delavci migranti so ob tem v sporočilu izrazili prepričanje, da je Brglez s svojim arbitrarnim in diskrecijskim odločanjem, ko ni določil roka za zbiranje podpisov volivcev za razpis referenduma in je zakone poslal v razglasitev predsedniku republike, kršil zakonodajo in ustavo.

"Obstoječa zakonodaja je jasna in nedvoumna ter določa, da predsednik DZ mora določiti rok za zbiranje podpisov, seveda ob izpolnjevanju formalnih zakonskih pogojev, ki pa so bili izpolnjeni. V kolikor pa je predsednik DZ zavzel drugačno stališče, pa bi po našem mnenju moral sam sprožiti postopek pred ustavnim sodiščem, kar je v primeru spora med predlagateljem referenduma in DZ tudi sicer zakonsko dopuščeno in predvideno," so zapisali v sindikatu. Po njihovem mnenju bi moral ob tem počakati na odločitev sodišča, ne pa, da je postopek zaključil.

Kot so navedli v sindikatu, ob tem ne gre prezreti, da je Brglez odločitev sprejel brez navedbe pravnega sredstva in brez določitve roka za pravno varstvo, s čimer je po njihovem mnenju ponovno kršil ustavo.

"Kot državljani Slovenije smo zaskrbljeni, da opisano ravnanje predsednika DZ predstavlja postopek, ko oseba, ki je na funkcijo predlagana s strani koalicije in nato potrjena v DZ z glasovi najmanj 46 poslancev, torej z voljo koalicije, v končni fazi diskrecijsko in v nasprotju z obstoječo zakonodajo odloča o referendumskih pobudah glede zakonov, ki jih je predlagala vlada, sestavljena po koalicijski pogodbi," so še navedli v sindikatu.