Zakonska novela torej s črtanjem določbe, po kateri so Slovenske železnice edini družbenik v svojih odvisnih družbah, omogoča vstop strateškega partnerja v odvisne družbe železnic, a največ do višine 50 odstotkov minus ena delnica.

Železnice kot ustanovitelj in edini družbenik odvisnih družb doslej teh svojih poslovnih deležev niso mogle deliti ali prenesti na drugo osebo, kar ni bilo usklajeno s strategijo upravljanja državnih naložb, hkrati pa železnice tudi niso imele možnosti razpolaganja s poslovnim deležem, če bi se glede na razmere na trgu pokazalo to kot smotrno in racionalno.

Z novelo zakona se to spreminja. Strategija Slovenskih železnic namreč do leta 2020 predvideva povečanje tržnega deleža in izboljšanje rezultatov, kar je mogoče zagotoviti le s širitvijo tovornega prometa na južne in zahodne trge. Toda železnice same tega ne morejo narediti, saj so za širitev potrebni tako nov kapital kot nove stranke.

Pri širitvi v tovornem prometu tako železnice nujno potrebujejo strateškega partnerja, o možnosti strateškega partnerstva v tovornem prometu se pogovarjajo z avstrijskimi železnicami, s katerimi so v začetku leta podpisali pismo o nameri. Proces naj bi bil po zagotovil generalnega direktorja železnic Dušana Mesa končan do konca leta.