Slovenija

Nevladniki nasprotujejo gradnji HE Mokrice

STA
8. 10. 2015, 16.27
Posodobljeno: 9. 8. 2017, 09.58
Deli članek:

Skupina tujih in slovenskih nevladnikov je danes v Brežicah ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen pozvala, naj zaradi izdatnih načrtovalskih in postopkovnih napak zavrne projekt gradnje spodnjesavske hidroelektrarne (HE) Mokrice. Sklicujejo se na mnenje okoljskih organizacij, da je bila presoja vplivov na okolje pomanjkljiva.

STA

Kot so sporočili predstavniki nevladnih organizacij Riverwatch, EuroNatur in Društvo za preučevanje rib Slovenije, ki so se združile v okviru kampanje Ohranimo modro srce Evrope, presoja vplivov na okolje za HE Mokrice temelji na pomanjkljivih raziskavah in z zavajujočimi zaključki krši slovensko zakonodajo ter določila EU. Opozorili so tudi, da pripravljajo prijavo Evropski komisiji.

Pojasnili so, da so že v času javne razgrnitve za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice svoje ugovore predali Agenciji RS za okolje. Med temi pa so navedli, da bi izvedba projekta povzročila izumrtje več ribjih vrst.

Dodali so, da v Sloveniji načrtujejo še 180 novih hidroenergetskih objektov, kar dolgoročno pomeni, da praktično ne bo reke ali potoka brez hidroelektrarne. Glede tega bi torej lahko mokriški projekt postal zgled za urejanje zadev drugje, kar bi bila slaba popotnica ne le za Savo, temveč za vse slovenske reke, ugotavljajo.

Načrtovani projekt bo negativno vplival tudi na območja Nature 2000 na Savi in Krki. Veriga spodnjesavskih HE pa z zadrževanjem usedlin za jezovi že zdaj povzroča erozijo savske struge, kar naj bi negativno vplivalo na raven podtalnice ob reki.

Nevladniki še poudarjajo, da naj bi investitorji HE Brežice, ker prva presoja vplivov na okolje zanje ni bila ugodna, naročili novo, ki prinaša t. i. umilitvene ukrepe, s katerimi se strinja tudi pristojno ministrstvo. Ministrica Majcnova pa je zaradi zaključkov omenjene ocene tudi politično odgovorna.

Omenjeni protestniki so še zapisali, da so se v kampanji Ohranimo modro srce Evrope združili, da bi preprečili uničevanje naravne dediščine.