Sporna cenitev

Cenilka ni namreč nikoli stopila na njegovo posest, prav tako ni bila v njegovi hiši. Podatki v elaboratu so prepisani iz uradnih evidenc geodetskega zavoda, ob tem pa je bilo storjenih tudi več napak. Cenilka je za naš časnik povedala, da si je posest ogledala, da pa Karla Nežmaha na cenitev ni vabila, ker sodišče tega ni zahtevalo.