Premier je na posvetu S sodelovanjem do zaupanja in uspešnega poslovanja - stanje in izzivi na področju ekonomske demokracije v Sloveniji uvodoma izpostavil pomen zaupanja. Kot je dejal, brez zaupanja ne gre.

"Ta vlada in družba se morata potruditi, da se počasi in potrpežljivo znova zgradi zaupanje, ki smo ga v preteklih letih po nemarnosti v veliki meri izgubili," je menil.

Cerar je pojasnil, da je namen vlade, ko gre za osveščanje o pomenu in potencialih ekonomske demokracije, zelo resen, ter da so ministri in državni sekretarji projektu, ki zajema tudi socialno podjetništvo in zadružništvo, zelo predani.

Prepričan je, da morajo podpirati inovativnost in ustvarjalnost, krepiti socialni kapital in ustvarjati nova delovna mesta za različne skupine prebivalstva. To naj bi bilo mogoče v precejšnji meri dosegati tudi s pristopi v okviru ekonomske demokracije.

Vlada je že vzpostavila posebno delovno skupino na tem področju, ki pripravlja operativni program spodbujanja ekonomske demokracije v Sloveniji. V njem bodo zapisane potrebne zakonske spremembe, podporne politike in usmeritve za razvoj ekonomske demokracije, je pojasnil Cerar.

Posvet je ena prvih aktivnosti osveščanja javnosti o pomenu in potencialih ekonomske demokracije.

Poleg posveta naj bi pri tem prav prišla tudi slovenska tradicija. Zadružništvo je v preteklosti že živelo, izkušnje iz preteklosti pa velja upoštevati, je povedal predsednik vlade. K iskanju odgovorov na izzive bi lahko po njegovih besedah pripomogli tudi v uspešnih podjetjih v lasti zaposlenih, kot sta Domel in M-Tom.

Posvet sta pripravili vladna projektna skupina za ekonomsko demokracijo in fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma iz Maribora.

Posvet je ena prvih aktivnosti osveščanja javnosti o pomenu in potencialih ekonomske demokracije. Osveščanje poteka v okviru vladne projektne skupine za ekonomsko demokracijo, ki je svoje aktivnosti združila s prizadevanji projekta o sodelovanju delavcev v podjetjih DEMINE. Projekt poteka v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, sofinancira pa ga Evropska komisija.