Skupina Goriška.si je nastala z željo po načrtnem, celovitem in dolgoročnem uresničevanju vizije razvoja Goriške regije, saj v povezovanju menijo, da območje v primerjavi z drugimi primerljivimi kraji po državi stagnira. Klemen Miklavič, mestni svetnik in tudi vodja svetniške skupine Goriška.si, pravi, da je v Mestni občini Nova Gorica projektov, ki bi vodili k napredku, premalo. Četudi so, nimajo prave osnove – so brez strategije, vključevanja v celovito sliko razvoja. Verjetno tudi zato, ker niso tako uspešni pri črpanju finančnih sredstev iz evropskih skladov. Primerljive občine to uspešno izvajajo, temu primerne pa so tudi realizacije investicij. Sicer je tudi v občinskem proračunu denar za realizacijo projektov, če bi se ga le »podredilo« težnjam napredka, a ni politične volje, poudarja Miklavič.

V skupini imajo dodelan program na vseh področjih, vse od kulture do izobraževanja. Na slednjem, na primer, se zavzemajo za to, da bi na Goriškem postavili kampus Univerze v Novi Gorici, ki naj bi sicer stal v Vipavi. Nova Gorica bi z razvojem visokega šolstva in vrhunskega znanstvenega raziskovanja rasla v zrelejši urbani center.

1
Klemen Miklavič, vodja svetniške skupine Goriška.si

Miklavič doda, da se ravno zdaj lahko v tej smeri v mestni občini zgodi ključni korak. Iščejo človeka, ki bo postal načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo. »Načelnik takega oddelka je ključnega pomena za prihodnost Nove Gorice, nad njim sta samo še direktorica uprave mestne občine in župan,« je jasen vodja skupine. Zato si v tej želijo, da župan postopek izbire kandidata za to mesto vodi pregledno, brez vpletenosti »zvez«. Naj se kandidati temeljito predstavijo in naj ima tudi javnost možnost spoznati, kako, kdo in zakaj je bil izbran.

Menijo še, da je prav ob tej priložnosti nujno zastaviti nekatera temeljna vprašanja v zvezi s prostorsko politiko občine in strokovnim delom na področju urbanizma in okoljevarstvenih vprašanj. V obdobju, ko so sredstva občine omejena, je namreč še ena zaposlitev uradnika za nedoločen čas poteza, ki zahteva temeljit razmislek, opozarja Miklavič.

2

Tako občani kot oni pričakujejo, da bo izbrani kandidat predstavil svojo vizijo prostorskega razvoja občine in načina vključevanja mestnega sveta ter strokovne in širše javnosti v oblikovanje celovite in dolgoročne strategije. Predstaviti mora strategijo projektov, ki bodo podlaga za ambicioznejše črpanje evropskih sredstev. Od izbranega kandidata, neuradno za mesto načelnika, kandidirajo štiri kandidatke, pričakujejo tudi odzivnost v komunikaciji z občani ter organizacijo učinkovite podpore razvoju družbenih dejavnosti in lokalnega gospodarstva.