Svetovalec nekdanjega predsednika republike Danila Türka za gospodarska vprašanja Perčič je kot zasebni kazenski tožilec preganjal SDS oz. njenega predsednika Janeza Janšo zaradi očitkov o Perčičevem sodelovanju z Udbo. Stranka SDS je namreč oktobra 2008 in junija 2009 Francija Perčiča v prispevkih Maske padajo in Perčičmeter, objavljenih na njihovih spletnih straneh, označila za "najbolj zvestega vojščaka iz vrst Službe državne varnosti oziroma Udbe", povezala ga je z "velikim pokom" oz. afero Patria, sodelovanjem pri aferi Depala vas in zavlačevanjem v stečajnem postopku Elana.

Okrožno sodišče je že novembra 2012 ugodilo Perčičevi odškodninski tožbi, ker da so se obtožbe na Perčičev račun pokazale za neutemeljene in žaljive, a je višje sodišče del sodbe, ki se nanaša na preklic navedb o sodelovanju z Udbo, razveljavilo, češ da se prvostopenjsko sodišče ni dovolj jasno opredelilo do navedb SDS, da so trditve resnične oziroma da je imela utemeljen vzrok verjeti v njihovo resničnost. V ponovljenem sojenju je okrožno sodišče razsodilo enako, višje sodišče pa je taki odločitvi tokrat pritrdilo v celoti.

Poudarja, da v konkretni zadevi ni šlo za pravo novinarsko poročanje, ampak za objavo trditev na spletni strani politične stranke, ki velja za medij specifične narave. "Tudi zanjo morata veljati svoboda širjenja informacij in odgovornost zaradi nedovoljenih informacij, vendar hkrati tudi dolžnost korektnega, poštenega ravnanja, kar pomeni, da mora trditve o nekom, ki jih javno objavi, skrbno preveriti," je poudarilo višje sodišče.

SDS je namreč trdila, da se je pri navedbah o "zvestem udbovskem vojščaku" oprla na podatke centralne aktivne evidence (CAE), ki so bili objavljeni na spletu (afera Udba.net z Dušanom Lajovicem) in v Lajovičevi knjigi Med svobodo in rdečo zvezdo, izvirajo pa z mikrofilma, s katerim SDS razpolaga. A v mikrofilmu takšne oznake pri Perčiču ni in to velja tudi za vse različice CAE, je ugotovilo že okrožno sodišče in poudarilo, da mikrofilm nujno spada v Arhiv RS, kjer bi lahko tudi ustrezno preverili in ovrednotili verodostojnost podatkov, sicer pa je izvor tega mikrofilma zelo problematičen.

SDS mora odškodnino plačati v 15 dneh od pravnomočnosti oziroma vročitve sodbe višjega sodišča, preklic in izrek sodbe pa mora objaviti osmih dneh, še piše Delo.

Časnik še navaja, da je spor s Perčičem stranko drago stal: poleg 65.000 evrov kazni, ki jih je stranka plačala zaradi kršitve začasne odredbe okrajnega sodišča o prepovedi objave spornih trditev o Perčiču, ji je informacijska pooblaščenka s tremi odločbami naložila plačilo za več kot 12.000 evrov glob (njenemu predsedniku Janezu Janši pa kot odgovorni osebi 830 evrov). Ker pa stranka svoje spletne strani v času objav ni imela registrirane v razvidu medijev, jo je sodišče kaznovalo z 834 evri, Janšo pa s 333 evri.