Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je za sofinanciranje iz programa LIFE+ v letu 2013 prejelo 34 projektov, med katerimi je Evropska komisija po devetmesečnem postopku ocenjevanja marca letos za sofinanciranje potrdila tri. Med le tremi slovenskimi projekti, ki jih je aprila za sofinanciranje dokončno potrdil še odbor LIFE, je tudi projekt Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko – LIFE Kočevsko.

Ta celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko. Nosilka projekta je Občina Kočevje, kot partnerji pa sodelujejo še Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave in Ljudska univerza Kočevje.

Projekt so uradno začeli izvajali 1. septembra letos in bo trajal 54 mesecev. Glavni cilj je izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij v gozdovih in podzemlju, in sicer v gozdovih za štiri močno ogrožene gozdne ptice: divjega petelina, gozdnega jereba, triprstega detelja in belohrbtega detelja ter za edini par orla belorepca na Kočevskem v Kočevski Reki, v podzemlju pa za varstvo podzemnega habitatnega tipa in človeške ribice ter s tem tudi ohranjanje vodnih virov v jamah.

1
M. L. S. , Wikipedija

Projekt je skupno vreden 2,2 milijona evrov, od tega bodo 1,1 milijona prejeli iz programa LIFE+, 681 tisočakov bo prispevalo ministrstvo za kmetijstvo, preostalih 20 odstotkov pa partnerji, in sicer 236 tisoč ZGS, 86 tisoč Zavod za varstvo narave, 73 tisoč Občina Kočevje in 57 tisoč LU Kočevje.

V vse aktivnosti projekta bodo povabili širši krog deležnikov z lokalne, regijske in državne ravni, da bodo lahko zagotovili usklajene in trajne rešitve, ki bodo v sozvočju z ekonomskimi, socialnimi in ekološkimi vidiki razvoja Kočevskega z Obkolpjem. Projekt LIFE Kočevsko je hkrati prvi iz niza projektov, ki bo skušal v regijo umestiti princip »razvoja z naravo«, ki temelji na človeških in naravnih potencialih območja.