V začetku predlanskega leta je v javnosti odjeknila zgodba družine Leban, ki je stanovanje v ljubljanskih Prulah vrsto let oddajala Mojci Vočko. Ker novinarka menda zanj nekaj časa ni plačevala najemnine, so Lebanovi novembra 2011 vlomili v notranjost in ... onemeli od začudenja. Kupi golobjega dreka so bili povsod, mrtvega ptiča so našli celo v hladilniku.

uvodna
Svet24

Včeraj bi se končno moralo začeti sojenje, a sodnici Maji Kodra Balantič spet ni uspelo začeti glavne obravnave. Zagovornik obdolžene, odvetnik Zoran Korenčan, je namreč zahteval izločitev nekaterih izvedenskih mnenj in fotografij iz sodnega spisa, nato pa še izločitev sodnice, ker se je s temi dokazi že seznanila. O tem, ali bo sodnica Balatničeva še lahko vodila primer, bo zdaj odločal predsednik ljubljanskega okrajnega sodišča.

»Fotografije v spisu so bile pridobljene z vdorom v obdolženkino zasebnost. Ta vdor je bil protipraven, pridobitelji fotografij so s tem storili kaznivo dejanje nedovoljenega snemanja in kršitve nedotakljivosti stanovanja,« je denimo izpostavil Korenčan. Sodnici je Korenčan tudi očital, da je o predlogu obrambe, da se novinarje odstrani iz razpravne dvorane, odločila prepozno. Včeraj je namreč le delno ugodila navedenemu predlogu in odločila, da ni pogojev, da bi javnost v celoti izključila iz sojenja, bo pa to storila med zasliševanjem izvedenca psihiatrične stroke.

1
Svet24

»Obdolžena je že večkrat zaprosila za izključitev javnosti, sodnica pa je z odločitvijo čakala vse do današnjega dne. Na današnjem naroku je bila sprejeta odločitev, ki je v škodo obdolženke ...« se je razburjal Korenčan, prepričan, da sojenje ne more biti pošteno tudi zaradi po njegovem mnenju nekorektnega poročanja medijev v tej zadevi.

Sojenje bi se sicer moralo začeti že maja lani, a si je Vočkova zaželela »obravnave« za zaprtimi vrati. Takrat je sodnica odločila, da naj pred nadaljevanjem postopka svoje naredijo sodni izvedenci medicinske stroke, ti pa menda zaupanega dela dolgo niso mogli opraviti zaradi nedosegljivosti obdolženke ...