Upniki lahko svoje terjatve v postopku osebnega stečaja prijavijo do vključno 30. julija. Štorman je predlog za uvedbo prisilne poravnave vložil 18. marca, a je bil ta nepopoln. Dolžnik predloga v roku, ki se je, po vročanju po navadni pošti in v varni elektronski predal, iztekel najpozneje 28. aprila, ni dopolnil, zato je sodišče začelo stečajni postopek. Predlog za stečaj Štormana je že prej vložila tudi družba KBM Leasing. Stečaj so želeli tudi delavci, ki so zaradi neizplačanih plač in prispevkov, regresa in odpravnin marca so tudi stavkali. Glede na predlog načrta finančnega prestrukturiranja, ki je bil na Ajpesu objavljen 19. marca, je bil Štorman na zadnji dan leta 2013 upnikom dolžan skupno 6,46 milijona evrov. Od tega je 297.000 evrov prednostnih terjatev (za plače in prispevke delavcem), 2,59 milijona evrov izločitvenih terjatev (lizing pri KBM Leasingu za hotel v Celju) in 3,57 milijona evrov navadnih terjatev. KBM Leasing je zaradi neporavnanih obveznosti Štormanov hotel v Celju decembra lani za 1,35 milijona evrov prodal družbi Administrator, za katero naj bi stal celjski nepremičninar Aleksander Jančar. Štorman je nato januarja vložil tožbo zaradi odvzema posesti z zahtevkom za vzpostavitev prejšnjega stanja in prepoved posega v njegovo lastnino, vendar je sodišče zahtevo za vračilo hotela zavrnilo. torman je v predlogu načrta finančnega prestrukturiranja predvidel, da bi delavce poplačal iz predvidene kupnine od Hotela Štorman oz. odškodnine zaradi izpada prihodka, ki jo je terjal od KBM Leasinga, navadnim upnikom pa je ponudil 15-odstotno poplačilo v štirih letih. Glede na ta načrt je bila morebitna stečajna masa ocenjena na 1,66 milijona evrov.