Konec meseca bodo tako ponovno vzeli vzorce vode in jih dali na analizo, rezultati bodo predvidoma znani sredi decembra.

O preseženih vrednostih legionele na onkološkem inštitutu je sicer danes poročal že časnik Dnevnik.

V novi stavbi inštituta pa bodo morali zamenjati celotni vodovod. Ministrstvo za zdravje je danes tudi uradno sporočilo izbor izvajalca sanacije, to je Kovinar Kočevje. Kot so sporočili z ministrstva, je odločitev pravnomočna, pogodba z izvajalcem pa je v fazi podpisovanja. Po podpisu pogodbe bo izvajalec pripravil terminski plan izvajanja sanacije.

Vodovodno omrežje na inštitutu bo predvidoma v celoti zamenjano do konca prihodnjega leta. Zamenjati bo treba 15.000 metrov cevi, od katerih je 80 odstotkov napeljanih nad ometom. Tudi med potekom del se bodo bolniki na inštitutu zdravili, večjih selitev zaradi tega ne načrtujejo.

Onkološki inštitut ima sicer težave z vodovodom vse od selitve v novo stavbo leta 2007. Večkrat je bila v vodi prisotna legionela, zaradi česar so morali izvajati toplotne in klorne šoke, na pipah imajo nameščene filtre. Leta 2009 so v vodi odkrili tudi povečano prisotnost železa in cinka.

Bakterija legionela sicer povzroča bolezen legionelozo. Obstajata blažja vročinska oblika legioneloze (Pontiaška vročica) in težja oblika, pri kateri se razvije pljučnica. Ime legionarska bolezen izhaja iz izbruha, ki se je pojavil med udeleženci konvencije ameriških legionarjev leta 1976 v filadelfijskem hotelu.

Legionele so sicer prisotne v naravnih vodnih okoljih, a je število bakterij v naravnem okolju majhno, tako običajno ne predstavlja tveganja za ljudi. Legionele iz naravnega okolja zaidejo v vodne sisteme, ki so namenjeni za oskrbo s pitno vodo, hlajenje, v bazene s kopalno vodo, bazene z industrijsko vodo itd. Najbolje pa razmnožujejo v topli vodi in takrat lahko predstavljajo tveganje za ljudi.

Med pet in 15 odstotkov bolnikov z legionarsko boleznijo umre. Bolj zapleten potek in večja umrljivost je značilna za starejše, kadilce, pljučne bolnike, bolnike s sladkorno boleznijo in odpovedjo ledvic ter bolnike z oslabljenim imunskim sistemom.