Evropska komisija je danes ocenila predlog proračuna Slovenije, njeno ukrepanje za odpravo presežnega primanjkljaja in njen ekonomski partnerski načrt, v katerem je opredelila fiskalne strukturne ukrepe. Ugotovitve je strnila v pet točk.

"Zdi se, da Slovenija v letu 2013 učinkovito ukrepa" za odpravo presežnega javnofinančnega primanjkljaja, ugotavlja komisija.

Predlog proračuna Slovenije "je v skladu s pravili pakta o stabilnosti in rasti", a manevrskega prostora ni, se glasi druga ugotovitev.

Slovenija bo po napovedih v letu 2014 izpolnila priporočilo glede fiskalnega napora.

Ukrepi, predvideni v ekonomskem partnerskem načrtu, predstavljajo omejen napredek pri upoštevanju strukturnega dela fiskalnih priporočil v okviru evropskega semestra.

Poleg tega komisija slovenske oblasti poziva, naj dosledno izvajajo proračun.