"Pri tem pričakovanju ostajam," je dejal po izreku sodbe, na katero se bo pritožil na drugostopenjsko sodišče. Njegov odvetnik Marko Bošnjak je nad izrečeno sodbo razočaran. Po Bavčarjevem prepričanju je bil današnji izrek sodbe "zelo zanimiv v tistem delu, kjer sodnica ni ugotovila in tudi ni ugotavljala škode za Pivovarno Laško, tudi ni navajala nobenih razlogov v tistem delu, kjer je bilo rečeno, da je sledila tožilcu".

"Ni bilo jasno razvidno, zakaj mu je sledila," je poudaril.

V delu, ki je zadevalo dejanja nekdanjega prvega moža pivovarne Boška Šrota, je sodnica po Bavčarjevem mnenju "popolnoma ignorirala dokazni postopek v v tistih točkah, kjer so bili najbolj prepričljivi izvedenci, ki jim je tožilstvo nasprotovalo, in seveda tudi ekonomski strokovnjaki, ki jih je sodnica na koncu upoštevala kot dokaze".

"To se mi zdi posebej zanimivo z vidika, ker se ji je zdelo, da je ob tem, ko ne more in tudi ni želela ugotavljati ekonomske škode, na drugi strani poskušala v izreku pokazati, da ji je šlo samo za ugotavljanje ekonomske koristi," je dejal in dodal: "Na način, kako je prišlo do tega, pa je popolnoma ignorirala vprašanja, ki smo jih in zaradi katerih je bil imenovan izvedenec".

Bavčar je prepričan, da bo v pritožbenem postopku višje sodišče te dokaze moralo upoštevati in s tega vidika ga današnji izrek "niti posebej ne motivira, da bi razmišljal o drugih točkah tega izreka". "Tako da so vprašanja, ki zadevajo kazen in vse ostale zadeve, zame irelevantna," je še dodal.

Bavčarjev odvetnik Bošnjak pa je po izreku sodbe poudaril, da niso "slišali nobenih razlogov, zakaj je bila izrečena takšna sodba oz. zakaj je sodišče sledilo tožilcu, kjer mu je sledilo". Sodišče je po njegovih besedah relativno obširno obrazložilo, zakaj tožilcu ni sledilo v določenih elementih, glede tistega dela, kjer je izreklo obsodilno sodbo, pa je napotilo na kasnejšo pisno obrazložitev.

"Ko bomo to prejeli, bom lahko več povedal, kaj mislim o posameznih razlogih. Dovolj povedno je že to, da sodišče ni sledilo tožilcu v delu, kjer je zatrjeval nastop premoženjske škode za Pivovarno Laško. Ta v tej zadevi po mnenju sodišča ni bila ugotovljena," je dejal odvetnik.

Po Bošnjakovem prepričanju bi moralo sodišče izreči oprostilno sodbo, če ta škoda ni izkazana oz. ni ugotovljena. Ko bodo prejeli pisno sodbo, bodo imeli 15 dni za pritožbo, ki pa jo bodo po njegovih zagotovil "seveda vložili".

Po štirih mesecih sojenja je bila danes znana sodba prvostopenjskega sodišča zaradi domnevno sporne preprodaje delnic Istrabenza, ki sicer še ni pravnomočna.

Sodišče je Šrotu izreklo izreklo pet let in 10 mesecev zaporne kazni, za kriva je spoznalo tudi brata Sušinski, Nastjo in Kristjana. Vsem je izreklo tudi plačilo stranske denarne kazni v višini 35.000 evrov.

Bavčarju je naložilo, da vrne nekaj več kot 21 milijonov evrov nezakonito pridobljenih sredstev, Kristjan Sušinski pa mora vrniti 3,5 milijona evrov.

Do kaznivih dejanj naj bi prišlo leta 2007 ob preprodaji 7,3-odstotnega deleža Istrabenza, ki ga je Pivovarna Laško prodala najprej hčerinski družbi Plinfin (za 23 milijonov evrov), nato je pivovarna prodala Plinfin za vsega 7500 evrov Sportini, ta pa 1. oktobra 2007 za 24,9 milijona Microtrustu v lasti Nastje Sušinskega.

Istega dne je Microtrust prodal Istrabenzov paket Pom-Investu za 49,2 milijona in s tem zaslužil 24,3 milijona evrov, del dobička pa naj bi namenili tudi za provizijo Sportini. Pivovarna pa je bila po mnenju tožilstva z omenjenim poslom oškodovana za 25,4 milijona evrov, kolikor od obtoženih s premoženjsko pravnim zahtevkom terja tudi uprava Pivovarne Laško.