Prvi mož Mercatorja Toni Balažič je zagotovil, da si bo uprava pri nadaljevanju posla še naprej prizadevala za izpolnitev ključnih pogojev v dobro družbe. Mercatorjeva uprava si bo tako prizadevala, da bo skozi prodajni proces zadoščeno trem ključnim pogojem.

Prvi je, da bo nakup res izpeljan z mednarodnim finančnim kapitalom in ne s posojili. Drugi je, da bodo proces prodaje podpirale banke upnice, tretji pa, da kupec podpira nadaljnji razvoj Mercatorja.

"Vsi v Mercatorju se zavedamo pomena zdajšnjega trenutka tako za Mercator kot za vse deležnike, zato bomo še bolj osredotočeni na naše poslovanje in na naše potrošnike, katerim ostajamo najboljši sosed," je ob petkovem podpisu prodajnega sporazuma povedal Balažič.

Podpis pogodbe med konzorcijem prodajalcev in Agrokorjem predstavlja po navedbah Mercatorja nadaljevanje kompleksnega procesa za doseganje stabilnejše lastniške strukture podjetja ter korak v procesu konsolidacije trgovine v regiji in vzpostavitvi vodilnega regijskega trgovca.

Ob tem v največjem slovenskem trgovcu povzemajo navedbe iz petkovega sporočilo konzorcija delničarjev, da se tako konzorcij prodajalcev kot tudi Agrokor zavedata pomena transakcije za Mercatorjeve deležnike, med katerimi so dobavitelji, zaposleni, upniki in potrošniki.

Agrokor je tako po navedbah prodajalcev v okviru transakcije sprejel določila, ki potrjujejo njegovo zavezanost glede prihodnjega uspeha in nadaljnje podpore zaposlenim ter dobaviteljem družbe Mercator.

Mercatorjeve dobavitelje naj bi tako podpiral s številnimi zavezami, ki med drugim vključujejo ohranjanje obstoječega prostora na policah, upoštevaje pri tem vso zavezujočo zakonodajo vključno s pravili konkurence.

Mercatorjeva izboljšana finančna stabilnost, ki naj bi bila rezultat transakcije, pa naj bi družbi omogočila razreševanje obstoječega dolga do dobaviteljev in ponujanje boljših plačilnih pogojev.

Ob tem naj predvidene sinergije združene skupine ne bi temeljile na odpuščanju Mercatorjevih zaposlenih, ki bi presegalo že napovedane ukrepe uprave družbe.

Konzorcij prodajalcev v svojem sporočilu za javnost še navaja, da bo s partnerstvom med Agrokorjem in Mercatorjem nastala vodilna trgovska skupina z močno tržno pozicijo v Jugovzhodni Evropi. Z združitvijo poslovanja naj bi imeli obe podjetji koristi, ki jih prinaša večji obseg prodaje in sinergije na trgih, kjer poslujeta podjetji.

Konzorcij napoveduje, da se bo to odražalo tudi v višji dobičkonosnosti in ustvarjenem denarnem toku. To pa naj bi ustvarilo večjo finančno stabilnost za podjetje in njegove deležnike.

Prodajalci poudarjajo, da bo Mercator na ta način stabiliziral lastniško strukturo in kot večinskega delničarja pridobil investitorja z izkušnjami v trgovski panogi v regiji.

Poleg omenjenih sinergij naj bi imelo partnerstvo z Agrokorjem pozitivne učinke tudi na prestrukturiranje Mercatorjevih dolgov, o čemer morajo vpleteni še doseči dogovor.

Konzorcij prodajalcev v sporočilu za javnost poudarja, da je seznanjen, da Mercatorjevi upniki ne nasprotujejo transakciji in jemljejo Agrokorjevo sodelovanje kot pozitivno.

"Po najboljšem vedenju prodajalcev vsi sodelujoči aktivno sodelujejo v potekajočih pogovorih in si prizadevajo doseči dogovor glede prestrukturiranja dolgov še pred zaključkom transakcije," pravijo v konzorciju.

V skladu s pogodbo bo Agrokor za 53-odstotni delež Mercatorja odštel 240 milijonov evrov oziroma 120 evrov za delnico. To vrednotenje po pojasnilih prodajalcev ustreza zgodovinsko primerljivim predhodnim transakcijam v panogi in regiji ter odraža Mercatorjevo finančno in poslovno uspešnost.

Do njega je po njihovih navedbah prišlo po opravljenem konkurenčnem postopku, ki je vključeval nabor vseh potencialnih investitorjev in več krogov pogajanj z različnimi zainteresiranimi strankami.

Do samega zaključka posla je še kar nekaj korakov. Poleg že omenjenega dogovora glede prestrukturiranja dolga, mu morajo zeleno luč prižgati še pristojni regulatorji v vseh državah, kjer bo skupna družba delovala.

Transakcija naj bi bila po napovedih prodajalcev zaključena predvidoma do konca letošnjega leta.