To je po njegovi oceni zaskrbljujoče, zato bodo prihodnji teden vladi predlagali ostrejše sklepe, na podlagi katerih bodo vsi resorji pazili, da se bo število zaposlenih zmanjševalo. Kot je na današnji novinarski konferenci, sicer namenjeni predstavitvi projekta Stop birokraciji, pojasnil Virant, je do povečanja števila zaposlenih prišlo v šolstvu in zdravstvu, in sicer za približno 200 uslužbencev.

Vlada je konec maja sicer ministrstvom že naložila, da za dejavnosti v okviru svojih pristojnosti pripravijo sklepe za cilj znižanja števila zaposlenih v javnem sektorju za en odstotek. Ugotovila je namreč, da se je število zaposlenih v državni upravi od leta 2006 zniževalo, v javnem sektorju pa je bilo ta trend opaziti šele lani po uveljavitvi zakona za uravnoteženje javnih financ.