Po njegovi oceni bo ta državna pomoč podjetju omogočila nadaljnje delo in razvoj. Garantini je kot direktor Regionalnega centra za razvoj (RCR) pojasnil, da je RCR v lastniško strukturo Svee vstopil izključno z namenom njenega reševanja. Meni, da pri tem ni šlo za kakšno posebno iznajdbo, ampak znani model iz razvitih evropskih držav.

Zagotovil je, da Svee niso nikoli izčrpavali in da so nasprotno vanjo vlagali svoje delo, sodelovali pri iskanju strateških partnerjev ter dogovarjanju z njimi in razvijali različne modele, kako bi razrešili težave družbe.

"Sicer pa se naš odnos do lastništva Svee najbolj prepričljivo kaže v tem, da smo svoj lastniški delež brezplačno ponudili državi, če bi s tem pomagali k njeni rešitvi," pravi Garantini.

Ob tem obžaluje, da je reševanje Svee trajalo tako dolgo, saj bi se država po njegovih besedah lahko za korak, ki ga je storila v četrtek, odločila že marca lani. Poslovna škoda bi bila po njegovem mnenju v tem primeru neprimerno manjša.

Pojasnil je tudi, da RCR in sam osebno že dolgo jasno zagovarja, da se evropska razvojna in domača proračunska sredstva usmerjajo predvsem v ljudi in gospodarstvo.

"Odločno pa zanikam izrečene in marsikje zapisane nesmisle o milijonskem potencialu, ki da ga ima RCR za reševanje težav gospodarstva oz. s katerim da razpolagam celo jaz sam," je še zapisal Garantini.