S tem se zmanjšuje zaposlitveni potencial slovenskih delodajalcev, pravijo. Reforma trga dela je za delodajalce uvedla obveznost, da tudi zaposlenim za določen čas izplačajo odpravnino, ena od novosti pa je tudi možnost začasnih in občasnih del za upokojence, ki bo uveljavljena s 1. julijem.

Že sama uvedba odpravnin po pogodbah za določen čas pomeni dodatno obremenitev delodajalcev, njihova obdavčitev pa bo tovrstno obliko zaposlovanja naredila še bolj neprivlačno, pravijo na GZS.

Kot opozarjajo, dodatne obdavčitve zapirajo možnosti za ohranitev starih in odpiranje novih delovnih mest. Delodajalci s takšnimi ukrepi ne bodo motivirani zaposlovati novih delavcev, temu bodo prilagodili svoje poslovanje, upokojenci in delavci pa bodo prikrajšani za dodaten zakonit zaslužek, so zapisali v sporočilu za javnost.

Vlada bo z višjimi obremenitvami dela izničila vse ukrepe, ki bi lahko privabili tuje investicije v Slovenijo, ki je že sedaj po obremenitvah dela med prvimi v Evropi. To je tudi negativen signal slovenskim podjetjem, ki vedno bolj razmišljajo o selitvi proizvodnje v tujino, saj postaja slovensko poslovno okolje vedno bolj nekonkurenčno. Namesto zmanjšanja sive ekonomije in dela na črno bodo učinki takšnih obremenitev prinesli prav nasprotno.