Za 35 dni neupravičenega pripora je na državno pravobranilstvo naslovila odškodninski zahtevek za plačilo 16.350 evrov. Predstavnica pravobranilstva za odnose z javnostjo Anita Drev je za časopis dejala, da pravobranilstvo upravičenost do odškodnine še preučuje.

Kot je pojasnila, o zahtevku najprej odloča komisija pravobranilstva, ki pri izračunavanju odškodnin upošteva trajanje neutemeljeno odvzete prostosti in povprečno denarno odškodnino, ki so jo v preteklem letu dosodila sodišča za škodo, nastalo zaradi neutemeljenega pripora ali neupravičenega zapora.

Pri izračunavanju upoštevajo sodno prakso, dolžino trajanja neutemeljeno odvzete prostosti ter okoliščine posameznega primera, saj so zadeve od primera do primera različne in specifične. Če pravobranilstvo ne ugodi zahtevi za povrnitev škode ali če z oškodovancem ne dosežeta sporazuma v treh mesecih od njene vložitve, sme oškodovanec pri pristojnem sodišču vložiti tožbo za povrnitev škode.

Če je oškodovani s pravobranilstvom dosegel sporazum le glede dela zahtevka, lahko tožbo vloži glede preostanka, piše Delo.

Nekdanjo direktorico Vegrada so priprli konec februarja zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljenega dajanja daril, za kar je predvidena zaporna kazen do petih let. A tožilstvo je 12. aprila spremenilo pravno kvalifikacijo v zahtevi za preiskavo v milejšo obliko kaznivega dejanja, s čimer je zadeva prešla v pristojnost okrajnega sodišča.

Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora do treh let, kar pomeni, da sme pripor v tem primeru trajati največ 15 dni. Ker je bila Tovšakova ob prekvalifikaciji v priporu že več kot 15 dni, bi moralo tožilstvo za njegovo nadaljevanje vložiti obtožni akt, česar pa ni storilo. Zato je senat mariborskega sodišča Tovšakovi 17. maja pripor odpravil.

Da je sodišče storilo strokovno napako, ker Tovšakove ni izpustilo že 12. aprila, ko je tožilstvo spremenilo pravno kvalifikacijo in za pripor ni bilo več zakonske podlage, je pokazal nadzor, ki ga je opravilo višje sodišče. Da je v primeru nepravilno ravnal tudi tožilec, vodja Specializiranega državnega tožilstva Harij Furlan, pa je pokazal službeni nadzor, ki ga je uvedlo vrhovno državno tožilstvo. Po ugotovitvah nadzora bi moral Furlan ob prekvalifikaciji kaznivega dejanja opozoriti, da je pripor Tovšakove predolg.