Namesto iskanja pomanjkljivosti želi Ministrstvo javnosti predstaviti številne prednosti, ki jih ponuja javni potniški promet in poiskati konstruktivne predloge za njegovo izboljšavo. Ministrstvo dodaja, da predstavlja javni potniški promet dobro alternativo sicer bolj priljubljenim oblikam osebnega prevoza, saj je zanesljiv, varen, dostopen in okolju prijaznejši.

S kampanjo Prednost za vse želi Ministrstvo približati številne prednosti, ki jih javni potniški promet prinaša za okolje, zdravje in kakovost bivanja širše družbe ter v javnosti sprožiti razpravo o tem, kakšne so možnosti njegove izboljšave v prihodnosti. »V preteklih letih je bilo sprejetih že veliko ukrepov, ki so javni potniški promet spremenili na bolje. Uvedli smo nov sistem subvencioniranja mesečnih vozovnic za dijake in študente, do leta 2015 pa si prizadevamo tudi vzpostaviti pogoje za uvedbo enotne vozovnice in poenotenja voznih redov na ravni avtobusnega in železniškega prometa,« je dejal Bojan Žlender, vodja Sektorja za javni potniški promet in žičnice.

Ministrstvo je skupaj s partnerji v okviru projekta Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnosti o pomenu javnega potniškega prometa od leta 2011 izvedlo tudi številne aktivnosti na področju izobraževanja in osveščanja javnosti, ki so vključevale otroke in vzgojitelje v vrtcih, osnovnošolce in dijake z učitelji, študente ter uporabnike osebnih avtomobilov.

Z javnim potniškim prometom na poti do trajnostne mobilnosti

Po podatkih Agencije RS za okolje se je lastništvo osebnih avtomobilov v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih skoraj podvojilo, stopnja motorizacije pa presega stanje v številnih gospodarsko najrazvitejših državah Evropske Unije. Naraščanje cestnega prometa prinaša številne negativne posledice za okolje in širšo družbo, večjo emisijo okolju škodljivih snovi, vse več cest in parkirnih prostorov ter vse manj zelenih površin. »Kazalec kakovosti življenja ni več stopnja motorizacije ampak funkcionalen javni potniški promet, ki zmanjšuje negativne učinke prometa na okolje, viša kakovost bivalnega okolja in pozitivno vpliva tudi na zdravje ljudi, saj se pri njegovi uporabi več gibljemo in manj sedimo,« je povedal Aljaž Plevnik, raziskovalec na Urbanističnem inštitutu RS.

»Slovenija mora na področju javnega prometa stopiti v korak z drugimi evropskimi državami in stopiti proti sodobnim trendom mobilnosti, ki temeljijo na sodobnem, uporabniku prijaznem javnem potniškem prometu,« je še dodal.

Akcija nabiranja predlogov za boljši javni potniški promet

Od začetka kampanje poteka na spletni strani Prednost za vse akcija zbiranja predlogov za izboljšavo javnega potniškega prometa. Posamezniki lahko na strani oddajo svoj predlog za izboljšavo železniškega ali avtobusnega prevoza v navezavi z regijo v kateri prebivajo,  lahko pa tudi glasujejo za najboljše oddane predloge. Ob zaključku kampanje bo Ministrstvo, skupaj s partnerji projekta, na podlagi oddanih predlogov in priporočil stroke pripravilo Belo knjigo za boljši javni potniški promet, dokument, ki bo služil odločevalnem kot izhodišče pri ustvarjanju javnega potniškega prometa v prihodnosti.

Ozaveščevalna kampanja o pomenu javnega potniškega prometa, ki se je pričela 28. aprila z obcestnimi gigantskimi plakati, je sklepni del projekta, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor začelo v letu 2011 z namenom izobraževanja, informiranja in ozaveščanja javnosti o pomenu javnega potniškega prometa. »Kampanja, katere osrednja platforma je spletna stran Prednost za vse, vključuje pa še TV spote, radijske oglase, družbeni omrežji Facebook in Twitter ter dogodke, bo trajala do sredine junija in nadejamo se, da se bo vsaj za časa trajanja kampanje več ljudi odločilo poskusiti javni potniški promet in se prepričalo, da je dobra, varna in zanesljiva alternativa prevozu na delo, po opravkih ali v prostem času,« je dejala Tamara Štader iz agencije Mayer McCann.

1
Prednost za vse
Javni potniški promet je prednost za vse.