Rezultati bodo preko spleta na voljo od danes od 8. ure do četrtka do 20. ure. Informacij o povprečnih dosežkih devetošolcev na Državnem izpitnem centru za zdaj še ne bodo dajali, temveč bodo počakali še na naknadni rok. Šestošolci, za katere je bilo nacionalno preverjanje znanja letos še zadnje leto neobvezno, pa se bodo z rezultati preizkusa seznanili v četrtek, saj je danes še zadnji dan za vrednotenje njihovih preizkusov.

Tako devetošolci kot šestošolci so v prvi polovici maja najprej pisali preizkus iz matematike, sledil pa je preizkus iz slovenščine oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika. Učenci 6. razredov so nato pisali še preizkus znanja tujega jezika, devetošolci pa preizkus iz enega od predmetov, ki jih na predlog državne komisije določi minister. Letos so to poleg tujega jezika tudi zgodovina, geografija ter tehnika in tehnologija.

Od četrtka do 3. junija pa bo potekal tudi naknadni rok pisanja preizkusov za učence 9. razredov, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti preverjanja v rednem roku. 6. junija bodo tako šole dobile tudi celotne rezultate slovenskega povprečja za devetošolce, so za STA pojasnili na Državnem izpitnem centru.

Novost letošnjega preverjanja je tudi elektronsko vrednotenje preizkusov devetošolcev, s čimer želijo poenostaviti vrednotenje in izboljšati njegovo kakovost. Kot pojasnjujejo na Državnem izpitnem centru, ocen novega načina vrednotenja še nimajo, sicer pa je razen nekajurnega izpada programa vse potekalo brez posebnosti.

Po podatkih Državnega izpitnega centra se nacionalnega preverjanja znanja letos udeležuje okoli 17.500 devetošolcev in nekaj več kot 15.500 učencev 6. razreda, kar predstavlja 88 odstotkov šestošolcev.