Inšpektorji so med 1016 nosilci nenapovedano opravili 106 pregledov. Kršitev zakonodaje ni bila ugotovljena le v 27 primerih, pekarska dejavnost pa se ni nikoli izvajala v 25 primerih. Med drugim so izdali 21 prekrškovnih postopkov.

Inšpektorji so izdali tudi 24 ureditvenih odločb in izrekli 58 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru, so sporočili iz uprave. V času nadzora, od marca do konca aprila, so ugotovili, da je treba dejavnost pekarstva uvrstiti med dejavnosti z večjim tveganjem za zdravje potrošnikov, zlasti če gre za manjša, novoustanovljena podjetja.

Pri preverjanju pravilnosti podatkov v registru so inšpektorji ugotovili, da nekateri nosilci živilske dejavnosti ne sporočajo sprememb v registre državnih inštitucij, da je včasih več nosilcev živilske dejavnosti prijavljenih na istem naslovu, pa na tem naslovu ni proizvodnih prostorov.

Kot kraj dejavnosti je včasih prijavljena stanovanjska hiša oz. blok in šele po obisku na kraju samem ali po zbiranju informacij je ugotovljeno, kje se ta dejavnost dejansko vrši. Velikokrat ti nosilci živilske dejavnosti sami nimajo proizvodnega obrata, pač pa opravljajo posamezna dela za drugega nosilca dejavnosti v njegovem obratu, vendar ne kot njegovi zaposleni, ampak kot pogodbeni partnerji - podizvajalci.

Na prijavljenem naslovu "podizvajalca" običajno niti ni bilo poštnega nabiralnika oz. oznake podjetja, tako da na kraju samem ob pregledu ni bilo mogoče pridobiti kakršnihkoli informacij o dejavnosti subjekta ali pa da so imele odgovorne osebe za zastopanje naslove v drugih državah, npr. na Kosovu.

Pri nočnih pregledih ob sodelovanju drugih institucij, zlasti policije, so ob začetku pregleda delavci iz proizvodnje pobegnili ali pa se skrivali, še poudarjajo na upravi.

Inšpektorji so našli nepodpisane izjave in soglasja o zdravstvenih zahtevah za zaposlene, neustrezna delovna oblačila in ugotovili neustrezno rokovanje z živili. Ugotovili so tudi neustrezno vodenje dokumentacije notranjega nadzora.

Pri preverjanju označenosti so ugotovili neskladno označevanje nepredpakiranega kruha/pekovskega peciva, neustrezno navajanje sestavin, aditivov, včasih ni upoštevan rok uporabnosti sestavin, ponekod pa tudi ni ustrezne navedbe roka uporabnosti, četudi je tega potrebno navesti.