To so zapisali v pozivu premierki Alenki Bratušek, pristojnemu ministrstvu in Zpizu. SUS v pozivu predsednici vlade, ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) poudarja, da je nesprejemljiva namera, da bi tudi letos vsi upokojenci, ki prejemajo pokojnino nad 622 evri, ostali brez letnega dodatka.

Ob tem opozarjajo na nekaj zelo negativnih trendov, ki poslabšujejo ekonomski in socialni položaj upokojenk in upokojencev v Sloveniji. Pokojnine iz leta v leto izgubljajo na realni vrednosti, so opozorili in pri tem navedli Umarjevo poročilo o razvoju 2013, po katerem so se po letu 2009 povprečne pokojnine začele realno zmanjševati. Zmanjšanje je bilo vsako leto večje, povprečna neto pokojnina je bila leta 2012 v primerjavi z letom prej realno nižja za 3,5 odstotka.

Na zmanjševanje pokojnin je vplivala omejevalna politika njihovega usklajevanja, z zakonom za uravnoteženje javnih financ pa so bili uveljavljeni še nekateri dodatni ukrepi, zato je bilo realno znižanje pokojnin precej večje kot prejšnja leta. Razmerje do povprečne neto plače se je tako zmanjšalo in znašalo za starostno pokojnino 62,1 odstotka, za invalidsko 48,5 odstotka in vdovsko oz. družinsko 40,3 odstotka, so v SUS povzeli poročilo Umarja.

V sindikatu navajajo tudi statistične podatke Zpiza, po katerem je 56 odstotkov upokojencev za marec prejelo pokojnino do 600 evrov, 70 odstotkov upokojencev prejema pokojnino, ki je pod ravnijo minimalne plače. Povprečna pokojnina znaša 563 evrov, povprečna starostna pokojnina pa 615 evrov.

Zaradi nove socialne zakonodaje se je po navedbah SUS zmanjšalo število prejemnikov varstvenega dodatka skoraj za dobre tri četrtine. Do varstvenega dodatka po novi zakonodaji niso upravičeni tisti, ki so vključeni v celodnevno institucionalno varstvo. Na račun varstvenega dodatka je vlada po navedbah sindikata prihranila že več kot 35 milijonov evrov.

Poleg tega pa so opozorili, da so stanovalci domov za starejše v vedno večji socialni stiski, mnogi morajo zapuščati domove.

Kot so še zapisali v današnjem sporočilu za javnost, od vseh naslovnikov pričakujejo čim prejšnje konkretne odgovore in ukrepe.