Zanj se bo tako začelo sojenje. Obravnave se bodo začele 10. junija.

Tožilec Jože Kozina je predlagal, naj se na obravnavah kot pričo zasliši Adnana Kantarevića, ki je na prejšnjem naroku priznal krivdo za kaznivo dejanje pranja denarja in mu je sodišče že prisodilo kazen. Tožilec je kot dokaz predložil še račun družbe Maxicom ING, izstavljen družbi Maxicom z decembra 2008.

Kot pravna oseba je davčne utaje obtožena tudi družba Maxicom v stečaju. Njen stečajni upravitelj Simon Prelogar je povedal, da družba ne priznava krivde in se spraševal o smiselnosti obtožbe glede na to, da je družba v stečaju. Za njeno premoženje bodo v kratkem potekale dražbe, stečajni postopek pa naj bi bil končan do konca leta, je povedal.

Kudić naj bi na podlagi fiktivnih poslov med več povezanimi podjetji oškodoval državni proračun za nekaj več kot pet milijonov evrov. Leta 2010 je sicer lastniško izstopil iz krovne družbe Maxicom in jo prenesel na ciprsko podjetje Encilova Holdings, družba pa je bila kasneje še nekajkrat prodana. Podjetje Maxicom v stečaju sicer državi dolguje več kot 20 milijonov evrov.

Do očitanih kaznivih dejanj po mnenju Kozine sicer ne bi prišlo, če bi davčni organ z vso skrbnostjo preverjal davčne račune, in ne bi izplačeval družbi Maxicom presežek zahtevanega DDV v višini preko pet milijonov evrov.

Kot pa je dejala Kudićeva zagovornica Branka Zobec Hrastar, je imela davčna inšpektorica vse dokumente, iz njenih poročil pa ne izhaja, da bi bilo karkoli sporno. Obtožnica je zato neutemeljena, je dejala. Sodišču je predala knjigo prejetih faktur za Maxicom v letu 2008, čeprav meni, da bi to že moralo biti v spisu.

Med drugim je priložila dokaz, da so bila dela domnevno fiktivnega račun opravljena. To po njenih besedah dokazuje popis opravljenih del na objektu Grad Podvin, ki ga je izdelal Jože Šeme. Njega naj se po njenem predlogu tudi kot pričo zasliši.

Sporen naj bi bil račun za ograjo in zunanjo ureditvijo, saj da naj bi bilo potrebno gradbeno dovoljenje za ograjo, je nadaljevala zagovornica. To pa po njenih besedah ni res, zato je predložila še soglasje zanjo, kar naj bi bilo edino potrebno. Dodala je tudi satelitski prikaz gradu v letih 2006 do 2012, iz katerih naj bi bilo razvidno, da so bila dela opravljena, je še nanizala.