Delničarji NKBM bodo na junijski skupščini na zahtevo Slovenske odškodninske družbe (Sod) odločali tudi o dokapitalizaciji druge največje slovenske banke z denarnimi vložki v višini 300 milijonov evrov.

V Novi kreditni banki Maribor (NKBM) so nedavno ob sklicu skupščine predlagali dokapitalizacijo z odobrenim kapitalom.

Delničarji, pri čemer očitno država s skoraj 80-odstotnim deležem še vedno ne bo mogla glasovati, naj bi tako potrdili spremembo statuta banke, da se lahko osnovni kapital v naslednjih petih letih brez dodatnega sklepa skupščine enkrat ali večkrat poveča za največ 400 milijonov evrov.

V NKBM so ob tem poudarili, da je znesek določen v večji višini, kot so trenutne kapitalske potrebe banke. Uprava namreč ocenjuje, da mora imeti na voljo možnost za takojšnje ukrepanje v primeru dodatno zaostrenih razmer v gospodarskem okolju.

Sod zdaj predlaga, da se dokapitalizacija druge največje slovenske banke izvede z denarnimi vložki. Osnovni kapital bi se tako povečal za 300 milijonov evrov, s 143,2 milijona na 443,2 milijona evrov.

Povečanje bi se izvedlo z izdajo 293.289.535 navadnih imenskih prosto prenosljivih delnic z glasovalno pravico, tako da bo imela banka po povečanju osnovnega kapitala skupaj 433.309.999 navadnih imenskih prosto prenosljivih delnic z glasovalno pravico.

Sod predlaga emisijsko vrednot nove delnice v višini 1,02288 evra, tako da bi skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znašala malo manj kot 300 milijonov evrov. Predlagana cena delnice je precej višja od trenutne vrednoti delnice na Ljubljanski borzi. V začetku jutranjega trgovanja je pri 0,711 evra.

Dokapitalizacija bi se po predlogu Soda izvedla v dveh krogih. V prvem krogu bi delnice lahko vpisali vsi obstoječi delničarji, v drugem pa vsi obstoječi delničarji in tretje osebe po pozivu uprave. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ne bi bilo. Rok za izvedbo dokapitalizacije bi bil po predlogu Soda 31. december.

Do podobne zgodbe kot pri NKBM je prišlo tudi pri Novi Ljubljanski banki (NLB). Tudi tam uprava predlaga 367-milijonsko dokapitalizacijo z odobrenim kapitalom, Sod in kapitalska družba pa z enkratnimi denarnimi vložki.