V policiji imajo za specialno enoto sistematizirani 102 delovni mesti, vendar niso vsa zasedena. Koliko je pripadnikov, natančneje na policiji ne razkrivajo iz operativnih razlogov.

Zgodovina nastanka specialne policijske enote, ki opravlja najzahtevnejše varnostne naloge, sega v leto 1973 in je povezana z vdorom teroristične skupine Feniks na območje takratne Jugoslavije ter pobojem izraelskih športnikov na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972.

Zaradi delovanja skupine Feniks in napovedi, da se bo teroristom pridružilo še več pristašev, je predsednik Socialistične federativne republike Jugoslavije leta 1972 izdal ukaz za oblikovanje specialnih enot v vseh jugoslovanskih republikah za boj proti terorizmu. Republiški sekretar za notranje zadeve Marjan Orožen je po podatkih policije z odločbo 27. decembra 1972 ustanovil Četo milice v stalnem sestavu. Odločba je začela veljati s 1. januarjem, četa pa se je dejansko ustanovila 1. marca 1973, kar velja za rojstvo specialne enote.

Enota je imela sistemiziranih 84 delovnih mest, od tega vod za posebne naloge 35 delovnih mest.

Danes je specialna enota organizacijsko umeščena v Upravo za policijske specialnosti na Generalni policijski upravi. Sestavljajo jo vodstvo enote in trije oddelki; oddelek za operativno delovanje, oddelek za operativno podporo in oddelek za protibombno zaščito.

Kot so sporočili s policije, enoto sestavljajo vrhunski profesionalci, ki jih združujejo pripadnost, strokovnost ter visok etični in moralni standard.

Narava dela specialne enote zahteva tudi določena posebna znanja in veščine. Pripadniki tako opravljajo naloge po posameznih specialističnih področjih. Poznamo potapljače, alpiniste - jamarje, ostrostrelce, vodnike službenih psov, voznike specialnih vozil, reševalce ter specialiste za vstopanje v prostore.

Slavnostna govorca na današnji slovesnosti bosta generalni direktor policije Stanislav Veniger in poveljnik specialne enote Marjan Anzeljc, podelili pa bodo tudi spominske znake policije. Pripadniki specialne enote bodo ob priložnosti prikazali vajo.