Slovenska gospodinjstva so po podatkih Statističnega urada RS v letu 2010 za življenjske potrebščine v povprečju porabila 17420 evrov ali 1452 evrov mesečno, od tega za hrano in brezalkoholne pijače 2848 oziroma mesečno več kot 237 evrov. 


V strukturi porabe so slovenska gospodinjstva za hrano in brezalkoholne pijače porabila 16 odstotkov vseh izdatkov za življenjske potrebščine. Nekoliko več od tega, in sicer 2901 evrov, so porabila za transport, med večjimi izdatki pa so bili še izdatki za stanovanje, za kar so porabila 2410 evrov.

Primerjava med gospodinjstvi z najvišjimi in najnižjimi dohodki pokaže, da petina gospodinjstev z najvišjimi dohodki porabi za hrano in brezalkoholno pijačo povprečno več kot dvakrat toliko kot petina gospodinjstev z najnižjimi dohodki. Revnim izdatki za hrano in brezalkoholne pijače predstavljajo skoraj četrtino izdatkov za življenjske potrebščine.

Največja odstopanja so opazna pri izdatkih za izobraževanje in transport, saj gospodinjstva z najvišjimi dohodki porabijo več kot devetkrat toliko kot gospodinjstva z najnižjimi dohodki.Povprečno gospodinjstvo je v letu 2010 štelo 2,5 člana in je za življenjske potrebščine porabilo 17420 evrov. Enočlanska gospodinjstva so v povprečju porabila manj kot 10000 evrov, dvočlanska manj kot 16000, tričlanska manj kot 20800, štiričlanska pa skoraj 23900 evrov.

Na žalost je tako, da moramo ne glede na to, koliko zaslužimo, kljub vsemu kupiti najnujnejše stvari in plačati položnice za storitve, brez katerih v 21. stoletju preprosto ne moremo. Posebej skrb vzbujajoče pa je, da je vse več ljudi brez služb, najnujnejše stvari pa se dražijo brez milosti. Kako dolgo bomo še zdržali in koliko se še lahko poveča prepad med premožnimi in revnimi?